Cristians barndom
Cristians familie
Cristians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar

100

1577

Hvornår blev Christian d.4 født?

100

Anna Cathrine 

Hvad hed Christians kone?

200

11 år

Hvor gammel var Christian da hans far døde?

200

I 1597

Hvornår blev Anna Cathrine og Christian gift?

200

29 august 1596

Hvornår blev Christian kronet?

300

Frederik d.2

Hvad hedder Christians far?

300

24 

Hvor mange børn fik han?

400

Christoffer Walkendorf og Niels Kaas

Hvad hed Christians formynder?

400

Herregården boller ved Horsens

Hvor boede Kirsten Munk henne?

500

16 år gammel

Hvor gammel var Christian da han blev hertug over Selesvig og Holsten. 

500

1620

Hvornår gled Kirsten og Christian fra hinanden