Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømme
Trankebar

100

1577

Hvornår blev Christian født?

100

Han blev gift i 1597

Hvornår blev Christian gift første gang?

200

Det var Frederik den 2.

Hvem var Christians far?

200

Fra det tyske førstedømme Brandenburg

Hvor kom Anna Cathrine fra?

300

I Slesvig og Holsten

Hvor blev Christian hertug henne?

300

Det var Kirsten Munk

Hvem var Christians rigtige kærlighed?

400

Christoffer Walkendorf og Niels Kaas

Hvem var Christians formyndere

500

Fordi Walkendorf var god til at finde løsninger på store problemer

Hvorfor var Christoffer Walkendorf en af Danmarks mægtigste mænd?

500

I 1615

Hvornår giftede han sig med Kirsten Munk?