Konkurrenceevne
Arbejdsmarked
Valuta
Velfærdsstat og offentlig sektor
Finanspolitik
100
Et lands evne til at konkurrere med andre lande på verdensmarkedet
Hvad er konkurrenceevne?
100

Aktivering af ledige (kurser, praktik, etc. men først og fremmest efteruddannelse) samt en stram rådighedspolitik

Hvad er aktiv arbejdsmarkedspolitik?

100
Betegnelsen for et lands møntfod?
Hvad er valuta?
100

En velfærdsmodel, der bl.a. indebærer at de fleste sociale ydelser gælder for alle og at velfærden i høj grad er finansieret gennem skatterne

Hvad er den skandinaviske eller universelle velfærdsmodel?

100
At påvirke efterspørgslen i samfundet gennem at ændre statens indtægter og udgifter
Hvad er finanspolitik?
200
Lønninger, produktivitet og valutakurser
Hvilke elementer indgår i priskonkurrenceevne?
200
Påvirkning af udbud og efterspørgsel på arbejdskraft på både delarbejdsmarkeder og på arbejdsmarkedet som helhed
Hvad er arbejdsmarkedspolitik?
200
Et vejet gennemsnit, der viser hvordan den danske krone samlet udvikler sig i forhold til de lande, vi konkurrerer med
Hvad er den effektive kronekurs?
200
En skattetype, hvor skatten udgør en større procentdel af indkomsten jo større indkomsten er
Hvad er progressiv beskatning?
200

Også kaldet stram finanspolitik - man dæmper efterspørgslen

Hvad er kontraktiv finanspolitik?

300
De betingelser og vilkår, som danske virksomheder har her i landet, såkaldte rammevilkår
Hvad er strukturel konkurrenceevne?
300
En særlig dansk model, der kombinerer et fleksibelt arbejdsmarked med gunstige dagpengeregler og en aktiv arbejdsmarkedspolitik
Hvad er flexicuritymodellen?
300
+/- 2,25%
Hvor meget må den danske krone svinge i forhold til Euroen?
300
En betegnelse for stigningen i de ældres andel af befolkningen
Hvad er ældrebyrden?
300
Det fænomen at opnåelsen af et mål kun kan finde sted på bekostning af et andet mål
Hvad er en målkonflikt?
400

Nr. 7

Hvilket nummer var Danmark sidste år på Dansk erhvervs konkurrenceevneindeks for (plus minus en er godt nok)

400
At sænke mindstelønnen så meget at der skabes jobs til de mange lavtuddannede, der eller ikke kan finde et job
Hvad betyder lønspredningsstrategien?
400
Når en valuta gennem udbud/efterspørgsel styrkes i Danmark, så kronen bliver billigere i det andet land
Hvad er appreciering?
400
Statens drifts-, anlægs- og udlånsposter
Hvad er DAU-saldoen?
400
Det tal vi ganger en finanspolitisk ændring med for at få den samlede effekt på samfundsøkonomien
Hvad er multiplikatoren?
500
Hvilken økonomisk politik 1979-1981 førte til en klar forbedring af dansk konkurrenceevne? 

Devalueringer

500

Hvad er nettoledigheden i Danmark lige nu? (plus/minus en promille er OK)

2,9 procent 

500

Hvilket valutasystem/valutaregime har USA?

delvist flydende 

500

Hvilket land (blandt OECD) har de største velfærdsudgifter når man tæller både offentlige udgifter, sociale bidrag og private udgifer med? (to lande lægger så tæt de begge tæller rigtigt) 

USA og Frankrig

500

Hvilken finanspolitik førte man i Danmark 1979-1981, da man genoprettede dansk konkurrenceevne? 

lempelig

M
e
n
u