A B C D

100

Hangi hedefi seçeceğim? Neden bu hedef benim için önemlidir?
Hayal et

100

Bulgularımı sunmak için yüksek kaliteli bir ürün tamamlayabilir miyim?
Tekrar Yap

100

Öğrenci gruplarının dijital web araçları ile konu odaklı iletişim kurmaları sağlanır:
İşbirliği Yap aşaması

100

Uygulama ve sunma aşamasıdır. Öğrenci gruplarının ürünlerinin tüm önemli adımlarını içeren sunumlarını internet, sınıf ve okul ortamlarında paylaşmaları sağlanır:
Göster aşaması

200

Hangi soruları sorabilirim? Cevapları nasıl bulacağım? "Büyük soru" ve araştırma.
Keşfet

200

Bulgularımı ve ürünümü gerçek hayattaki bir kitleye açıkça ifade edebilir miyim?
Göster

200

Geliştirme veya uygulama yapma aşamasıdır. Öğrenci grupları potansiyel müfredat gereksinimlerini öğrenmeleri için, zihinlerinde kalıcı olarak tutmalarını sağlayacak, bir öğrenme materyali (Oyun / Hikâye / Nesne) tasarımı çalışması yaparlar:
Yap aşaması

200

1. İşbirliği ve Değerlendirme 2. Okuldan Okula işbirliği 3. Bireysel Öğrenenler 4. Etkileşimli içerik oluşturma ve kullanma 5. Flip Sınıf 6. Kişiselleştirme 7. İşbirliği (ortak çalışma) 8. Oyunlaştırma 9. Oyunla Öğrenmedir.
Öğrenme senaryoları

300

Ne buldum? Onu nasıl anlamlandırabilirim? Hangisi güvenli / yararlıdır?
Haritala

300

Özgür düşünülür, fikirler paylaşılır. Öğretmen, öğrenci gruplarını oluşturur ve katılım sağlayıp-yorumlayabilecekleri bir ders planı tasarımı özeti sunar:
Hayal Et aşaması

300

Öğrenci grupları çalışma ürünlerinin eksiklerini diğer öğrenciler, uzmanlar ve öğretmenlerden online / yüz yüze görüşüp sorarak öğrenirler:
Sor aşaması

300

1 Oku Dersinizde Öğrenme Hikayesini uygulayacaksınız! Öğrenme Hikayesini & özeti dikkatle okuyun. 2 Sor ve paylaş Uygulama aşamasını hazırlanmak için yüz yüze ve online proje çalışması için grup atölye ve paylaşımlarına katılın ve Öğrenme Hikayesine dair tüm sorularınızı tartışın, geliştireceğiniz Öğrenme Hikayenize dair paylaşımda bulunun. Lütfen dikkat: Eğer bir çalıştay hakkında bilgi almadıysanız, isteyin. 3 Beyin fırtınası yap Sınıfınızla Öğrenme Hikayesi ana fikirlerini nasıl uygulamaya koyabileceğinizin diğer öğretmenlerle beyin fırtınasını yapın. 4 Örnekler Tasarla Bu temelde, kendi öğrenme Öykünüzü / Ders Planınızı hazırlayın • Tablet /cep telefonu /masaüstü bilgisayar ile kendi öğretim aktivitelerinizi yapılandırmak için Öğrenme Hikâyesi 7 evrelerini kullanın (Hayal et / Keşfet / Haritala / Yap / sor / Tekrar Yap / Göster ). Evrelerin sırasını değiştirmek ya da bir aşama atlamak için çekinmeyin. • Sürecin her aşaması için ara çıktılar tespit etmeye çalışın. Bu çıktılar projenizin nihai sonucu kadar önemli olabilir. 5 Diğerlerini bilgilendir Projeniz hakkında öğrencilerinizi ve diğer öğretmenleri bilgilendirin, böylece mümkünse güdülen amaçlar ve yaklaşımın farkında olsunlar. 6 uygula Öğrenme Hikayenizi / Öykünüzü (tabletlerle/cep telefonlarıyla/masaüstü bilgisayarla - yeterli süre içinde) uygulayın 7 Destek al Online grup ve grup mailinden sunulan öğretmen desteğini kullanın 8 Yaratıcı ol ve dene Tabletlerle/cep telefonlarıyla/masaüstü bilgisayarlarla yeni şeyler deneyin! Tabletlerin/cep telefonlarının/masaüstü bilgisayarların yenilikçi öğretme ve öğrenmeye nasıl destek olup olamayacağını öğrenin. Yeni fikirler denemeleri için öğrencilerinizi de teşvik edin. 9 Kaynaklar geliştir Tablet /cep telefonu /masaüstü bilgisayarı kullanımı için senaryolar ve kaynaklar geliştirin 10 Teşhir et ve raporla İlginç dersler çıkardığınızda bildirin: • Blogunuzda yayınlayın blog adresinizi iletin Grup mailine katılmak için mmuharremoglu@hotmail.om adresine bildirin
BİR ÖĞRENME HİKÂYESİ UYGULAMANIN 10 İPUCU

400

Bulgularımı paylaşmak için ne üreteceğim?
Yap

400

Öğrenci gruplarının gözlemleme, kıyaslama yapmaları ve kapsamlı verilere ulaşmaları sağlanır. Bunun için teknoloji kullanarak araştırma yapmaları teşvik edilir:
Keşfet aşaması

400

Yeniden planlama, daha da geliştirme aşamasıdır. Öğrenci gruplarının, eksikliklerini tamamlamaları ve ürünlerini geliştirmeleri sağlanır:
Tekrar Yap aşaması
 

500

İnsanlar benim prototipim hakkında ne düşünüyor? Onu nasıl geliştirebilirim? Başkalarına hangi eleştiriyi verebilirim?
Sor

500

Öğrenci grupları zihin haritalama teknikleri veya kelime ilişkilendirme araçları kullanarak bulgularını analiz ederler, düşüncelerini yapılandırırlar:
Haritala aşaması

500

Öğrenci gruplarının yaptıkları çalışmaların ilerleme günlüklerini görsel-işitsel kayıtlarla - öğrendiklerini gözden geçirme - anlatmaları sağlanır:
Yansıt aşaması
 

iTEC

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue