A
B
C
100

Što je e-učenje?

Korištenje multimedije i interneta u svrhu poboljšanja kvalitete učenja.

100

Kako se naziva alat za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu.

MOODLE

100

Što je internet?

Svjetska globalna računalna mreža

200

Kako se naziva međunarodna inicijativa koja promiče informatiku i računalno razmišljanje među učenicima.

200

Mrežna aplikacija koja nam omogućava izrade tečajeva za e-učenje, online razmjenu mišljenja, rješavanje kvizova, predaju zadaća itd.

Mrežna zajednica učenja

200

Što je Yammer?

društvena mreža koja pripada alatu Office365.

300

Svaki put kada pregledavamo neke mrežne stranice na internetu ostavljamo što?

digitalne tragove

300

Što je digitalni ugled?

 Prateći digitalne tragove, često puta stječemo prvi dojam o nekoj osobi.

300

Nasilje putem interneta u svijetu je poznato kao:

cyberbullying

400

Pravila pristojnog ponašanja na internetu nazivaju se

INTERNET BONTON

400
Što spada u Hardver?

400

Loomen je Moodle aplikacija stvorena za brži i jednostavniji pristup online tečajevima.  T /N 

TOČNO

500

Skup povezanih računala i ostalih uređaja koji mogu međusobno komunicirati radi razmjene podataka putem žične ili bežične veze naziva se:

RAČUNALNA MREŽA

500
Kako se sve možemo spojiti na internet?

žično i bežično

500

Što spada u softver?

Click to zoom
M
e
n
u