Geovidenskab
Demografi og Erhverv
Generelt
Prøv lykken?
Klima

100

Mængden af bjergareal i Japan

Hvad er 73%?

100

Japans indbyggertal

Hvad er 126,9 mio.?

100

De eneste to økonomier der er større end Japans

Hvad er USA og Kina?

100

Årstallet for den sidste store naturkatastrofe i Japan

Hvad er 2011?

100

Den nævnte by hvor det, årligt, regner mest

Kagoshima

200

Andel af jordens vulkaner der er i Japan

Hvad er 10%?

200

En problematik for den demografiske udvikling i Japan

Hvad er den lavere fødselsrate ift. dødsraten?

200

Procentdel af befolkningen der bor på kun 1% af landets areal?

Hvad er 40% af befolkningen?

200

Den største produktion af fødevarer i Japan

Hvad er risproduktionen?

200

Den årlige gennemsnitstemperatur i Tokyo

Hvad er 15,6o

300

Plader der glider ind mod hinanden

Hvad er destruktive/konvergerende pladerande?

300

Procentdel af befolkning der er beboet i byen

Hvad er 93,5%? 

300

Procentdel af befolkningen der er af anden etnisk herkomst end Japansk

Hvad er 2%?

300

Typer af energi og råstoffer der særligt importeres til Japan grundet mangel på naturressourcer

Hvad er kul, olie, jern og naturgas?

300

By i Japan med tempereret klima med varme somre og kolde vintre

Hvad er Sapporo?

400

3 plader der er årsag til Japans mange jordskælv og vulkaner

Hvad er den Eurasiske plade, Stillehavspladen og den Fillipinske plade

400

Område i erhvervsfordelingen der dominerer i Japan

Hvad er de tertiære erhverv?

400

Japans BNP pr. indbygger

Hvad er 38.100$ pr. indbygger om året?

400

Årsag til at Japan overhovedet geografisk eksisterer

Hvad er Japans placering mellem 3 plader, der skubber mod hinanden og derved har skabt et land bestående af bjerge og vulkaner?

400

Klimazone i det sydlige Japan

Hvad er det subtropiske klimabælte?

500

Sted på jordoverfladen eller havbunden, hvor jordskælvet er voldsomst? 

Hvad er epicentret? 

500

Japans type af befolkningspyramide

Hvad er en vigende befolkningspyramide?

500

Årsag til den eksplosive vækst i Japan

Hvad er en højtuddannet befolkning og politisk stabilitet?

500

Antallet af jordskælv der hvert år rammer Japan?

Hvad er ca. 1500? 

500

Betegnelse for den kæde eller bælte af vulkaner, der omkranser Stillehavets kyster langs de Asiatiske og Amerikanske Stillehavskyster. 

Hvad er Ildringen (Ring of Fire), som Japan er en del af?