Forklar koden
Forklar koden
Forklar koden
Forklar koden
Blandet

100

En "beholder vi bruger til at gemme flere data i

Hvad er en array?

100

frem();

et funktionskald

100

En kodeblok som afvikles et bestemt antal gange

Hvad er en loop?

100

En kodeblok som undersøger om noget er sandt før noget sker

Hvad er en condition?

100

Hvad er en variabel?

En "beholder vi bruger til at gemme data i (f.eks. tekst eller tal)

200

myArray.length

Finder antallet af elementer i myArray

200

function frem(){}

Oprettelse af en funktion med navnet "frem"

200

En kodeblok som afvikles uendeligt (eller til browseren crasher)

Hvad er en uendelig loop?

200

Hvad gør console.log();

Viser en tekst, et tal eller andet i konsollen i browseren

300

myArray[myArray.length-1];

Det sidste element i myArray

300

frem("Bodil", 23);

et funktionskald med to arguments

300

Hvad er en funktion?

En kodeblok som først afvikles når noget "kalder den"400

myArray.indexOf("@");

Finder @'s placering i arrayet myArray

400

document.querySelector(".next")

Vælg elementet med class = next

400

Hvad er scope?

Afgør hvor en funktion er tilgængelig

500

var myArray = Array.from(myHTMLCollection);

Laver en html-collection om til et array

500

En funktion som ikke har noget navn og som derfor ikke kan bruges ved et funktionskald

Hvad er en anonymous funktion?

500

for(var i=0; i < thumbArray.length; i++){console.log("Det virker");}

en for-loop. Vi laver en variabel ("i"). Så længe "i" er mindre end antallet af elementer i thumbArray vises "Det virker" i konsollen. Variablen ("I") opdateres og vi tester igen

500

Hvad kaldes kode der afvikles "på klienten", dvs. i brugerens browser?


Client Side Programmering