Trianglar
Fyrhörningar
Procent
Huvudräkning
Cirklar

100

En triangel med en vinkel som är 90 grader.
Vad är en rätvinklig triangel?

100

VInkelsumman i en fyrhörning.
Vad är 360 grader?

100

Hälften uttryckt i procent
Vad är 50%?

100

5 gånger 5
Vad är 25?

100

Så många grader är ett varv.
Vad är 360 grader?

200

180 grader
Vad är vinkelsumman i en triangel?

200

En fyrhörning med räta vinklar och alla sidor lika långa.
Vad är en kvadrat?

200

3/4 uttryckt i procent.
Vad är 75 % ?

200

2 + 13 + 28
Vad är 43?

200

Sträckan tvärs över en cirkel.
Vad är diameter?

300

Triangel med två lika långa sidor.
Vad är en likbent triangel?

300

Parallellogram med alla sidor lika långa.
Vad är romb?

300

25 procent i decimalform
Vad är 0,25?

300

Vad är 11 * 3 + 7
Vad är 40?

300

Halva diametern.
Vad är en radie?

400

Triangel där alla vinklar är 60 grader.
Vad är en liksidig triangel?

400

En linje mellan två motsatta hörn i en fyrhörning.
Vad är diagonal?

400

1/10 i uttryckt i procent
Vad är 10 %?

400

25 * 7
Vad ä 175?

400

720 grader.
Hur många grader är två hela varv?

500

Så räknar man ut arean av en triangel.
Vad är basen gånger höjden delat med två?

500

Vilket påstående är sant? A Alla vinklar i en romb är räta. B Alla rektanglar är kvadrater. C Alla kvadrater är rektanglar.
C Alla kvadrater är rektanglar.

500

2 hela i procent
Vad är 200 %?

500

4(5+2) - 12
Vad är 16?

500

Formel för att räkna ut cirkelns omkrets.
Vad är diametern gånger pi?