Bible women
Bible women II
Bible Couples
Bible Children
Random
100

Isa akong prostitute. Isinapanganib ko ang buhay ko para itago sila sa tangkay ng lino

Rahab

100

Asawa ni Haring Ahab ng Israel. ginawa ko lahat para patigilin ang bayan sa tunay na pagsamba

jezebel

100

Kumilos ako para iligtas ang asawa kong mabagsik.

Abigail and Nabal


100

Pangatlo akong anak nila adan at Eva

Set

100

3 JW main mobile applications..

JW Library, JW Language, JW Sign Language

200

Hindi sinabi ng bibliya ang pangalan ko. pero kilala mo ang asawa ko. dahil sa pagibig sa materyal na mag bagay, naging masuwayin ako sa Diyos

Asawa ni lot

200

Pinatay ko si Sisera

Jael

200

ako ang unang asawa pero mas mahal niya ang kapatid ko

Lea and Jacob

200

Hindi ako ampon pero di ako lumaki kasama ang magulang ko

Samuel

200

Ianunsyo , ianunsyo, Ianunsyo ang hari at ang kaniyang kaharian

Sino ang nagsabi nito?

Brother Rutherford

300

Unang babaeng propetisa

Miriam

300

Unang babaeng binaggit sa bibliya

Eva

300

Ang asawa kong babae ay isang moabita, iniwan niya ang kaniyang diyos at sariling bayan para kay Jehova

Boaz and Ruth

300
Dahil sa tagumpay ipinangako ako ng aking ama

Anak na babae ni Jephtah

300

Number of Publisher sa bbalic at number ng pioneer

108, 20

400

Sinundan ko si Jesus hanggang kamatayan. Pinalaya ako mula sa pitong demonyong sumanib sa akin

Maria Magdalena

400

Hindi sinabi ng bible ang pangalan ko pero sinabi nito na mahal na mahal ko ang simpleng pastol

babaeng shulamita

400

iniwan namin ang mayamang buhay at lumipat sa lugar na hindi namin alam 

Sara at Abraham


400

Shadrach, Meshach and Abednego ang tunay naming pangalan pero kilala din kami bilang...

Hananiah, Mishael and Azariah

400

The title of our last Regional Convention

Laging magsaya

500

Minsan akong inakusahang Lasing

Hana

500

A prophetess and judge; encouraged Barak to fight against Sisera and the Canaanites.

Deborah

500

Kinabukasan, pinakasalan ko ang asawa ko ng iuwi ko siya sa bahay

Maria and Jose


500

Ako ay alipin pero pinalaking Prinsipe

Moses

500

Year balic balic cong KH built

1985

Click to zoom
M
e
n
u