Det Periodiske system
pH
Syre- baserelationer
Alkaner og Alkener
Rimer på dum

100

De lodrette underdelinger af det periodiske system.
Hvad er hovedgrupper?

100

Det indikerer hvor syrligt eller basisk et stof er.
Hvad er pH?

100

Et stof, som har en pH på under 7
Hvad er en syre?

100

Rimer på organ
Hvad er en alkan

100

Grundstof nummer 12.
Hvad er Magnesium?

200

En betegnelse for antal protoner i atomkernen og antal elektroner.
Hvad er et atomnummer?

200

Hvilket stof har pH 7.
Hvad er vand?

200

Noget med en pH over 7.
Hvad er en base?

200

Grundstoffet med navnet Ca
Hvad er Calsium?

300

Der er syv af disse grundstoffer i det periodiske system.
Hvor mange halvmetaller findes der i det periodiske system?

300

pH 1-3
Hvad er pH-værdien for din mavesaft?

300

De rene grundstoffer
Hvad er ammoniak fremstillet af

300

grundstoffet med navnet Ba
Hvad er Barium?

400

Atommassen for dette grundstof er 47.867
Hvad er atommassen for Titanium?

400

pH 5-6
Hvad er Øl's pH-værdi?

400

Den kemiske betegnelse for svovlsyre.
Hvad er H2SO4?

400

grundstoffet med atomnummeret 11
Hvad er Natrium?

500

Tallet er 115 inkl. Lanthanider og Actinider.
Hvad er antallet af grundstofferne i det periodiske system.

500

Det er hvidt og rimer på kælk
Hvad er mælk?

500

Et hvidligt stof-agtigt stof der forhandles som granulat
Hvad er fast NaOH

500

Halv-metallet nummer 14
Hvad er Silicium?