Det Periodiske system pH Syre- baserelationer Alkaner og Alkener Rimer på dum

100

Hvad er hovedgrupper?
De lodrette underdelinger af det periodiske system.

100

Hvad er pH?
Det indikerer hvor syrligt eller basisk et stof er.

100

Hvad er en syre?
Et stof, som har en pH på under 7

100

Hvad er en alkan
Rimer på organ

100

Hvad er Magnesium?
Grundstof nummer 12.

200

Hvad er et atomnummer?
En betegnelse for antal protoner i atomkernen og antal elektroner.

200

Hvad er vand?
Hvilket stof har pH 7.

200

Hvad er en base?
Noget med en pH over 7.
 

200

Hvad er Calsium?
Grundstoffet med navnet Ca

300

Hvor mange halvmetaller findes der i det periodiske system?
Der er syv af disse grundstoffer i det periodiske system.

300

Hvad er pH-værdien for din mavesaft?
pH 1-3

300

Hvad er ammoniak fremstillet af
De rene grundstoffer
 

300

Hvad er Barium?
grundstoffet med navnet Ba

400

Hvad er atommassen for Titanium?
Atommassen for dette grundstof er 47.867

400

Hvad er Øl's pH-værdi?
pH 5-6

400

Hvad er H2SO4?
Den kemiske betegnelse for svovlsyre.
 

400

Hvad er Natrium?
grundstoffet med atomnummeret 11

500

Hvad er antallet af grundstofferne i det periodiske system.
Tallet er 115 inkl. Lanthanider og Actinider.

500

Hvad er mælk?
Det er hvidt og rimer på kælk

500

Hvad er fast NaOH
Et hvidligt stof-agtigt stof der forhandles som granulat
 

500

Hvad er Silicium?
Halv-metallet nummer 14

Kemi Jeopardy

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue