Kemilærere
Kemilærere 2
Ordnung muss sein
Livet er sammensat
I udlandet

100

Anders Sørensen
Hvad er er Arsen?

100

Bente Bisgaard
Hvad er Bismuth?

100

v = k
Hvad er 0. orden?

100

NH4 +
Hvad er en ammoniumion?

100

Soufre (Frankrig)
Hvad er svovl?

200

Flemming Rasmussen
Hvad er francium?

200

Niobium
Hvem er Niels Bay?

200

T½ = ln(2) / k
Hvad er 1. orden?

200

OH -
Hvad er hydroxidion?

200

Mercury (England)
Hvad er kviksølv?

300

Mathias Neelen
Hvad er mangan?

300

Berylium
Hvem er Steen Bentsen?

300

[A] = [A]0 - k*t
Hvad er 0. orden?

300

CO3 2-
Hvad er carbonation?

300

Wasserstoff (Tyskland)
Hvad er hydrogen?

400

Mette Bonde Lauritsen
Hvad er lanthan?

400

Anne Christensen
Hvad er actimium?

400

ln[A] = ln([A]0) - k*t
Hvad er 1. orden?

400

S2O3 2-
Hvad er thiosulfation?

400

Oro (Italien)
Hvad er guld?

500

Steen Noer Madsen
Hvad er samarium?

500

Per Agertoft
Hvad er paladium?

500

T½ = 1 / (k * [A]0)
Hvad er 2. orden?

500

ClO4 -
Hvad er perchloration?

500

Kväve (Sverige)
Hvad er nitrogen?