Kemilærere Kemilærere 2 Ordnung muss sein Livet er sammensat I udlandet

100

Hvad er er Arsen?
Anders Sørensen

100

Hvad er Bismuth?
Bente Bisgaard

100

Hvad er 0. orden?
v = k

100

Hvad er en ammoniumion?
NH4 +

100

Hvad er svovl?
Soufre (Frankrig)

200

Hvad er francium?
Flemming Rasmussen

200

Hvem er Niels Bay?
Niobium

200

Hvad er 1. orden?
T½ = ln(2) / k

200

Hvad er hydroxidion?
OH -

200

Hvad er kviksølv?
Mercury (England)

300

Hvad er mangan?
Mathias Neelen

300

Hvem er Steen Bentsen?
Berylium

300

Hvad er 0. orden?
[A] = [A]0 - k*t

300

Hvad er carbonation?
CO3 2-

300

Hvad er hydrogen?
Wasserstoff (Tyskland)

400

Hvad er lanthan?
Mette Bonde Lauritsen

400

Hvad er actimium?
Anne Christensen

400

Hvad er 1. orden?
ln[A] = ln([A]0) - k*t

400

Hvad er thiosulfation?
S2O3 2-

400

Hvad er guld?
Oro (Italien)

500

Hvad er samarium?
Steen Noer Madsen

500

Hvad er paladium?
Per Agertoft

500

Hvad er 2. orden?
T½ = 1 / (k * [A]0)

500

Hvad er perchloration?
ClO4 -

500

Hvad er nitrogen?
Kväve (Sverige)

Kemi - jeopardy

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue