Tänapäeva Rahvaluule
Mõistekaart, mõttekaart
Eesti Rahvaluule
Mõisted
Mõisted
100
Kuidas jagunevad tänapäeva rahvaluule rahvajutud?
Pajatused, kuulujutud, linnalegendid, anekdoodid.
100
Mis on mõistekaart?
Mõistekaarton mõeldud uue mõiste õppimiseks, see aitab esile tuua asjade omavahelise seoseid.
100
Kuidas jagunevad Eesti rahvaluule rahvajutud?
Muinasjutud, muistendid, naljandid, pajatused.
100
Mis on rahvaluule?
Rahvaluule on jutud laulud ja teised sõnakunstivormid, mis levivad suusõnaliselt ja millel puudub kindel autor. Rahvaluule jaguneb rahvajutudeks, rahvalauludeks ja lühivormideks.
100
Mis on naljand?
Naljand on õpetliku sisuga naljalugu, millega kedagi naeruvääristatakse.
200
Kuidas jagunevad tänapäeva rahvaluule rahvalaulud?
Popplaulude paroodiad, salmikluule.
200
Mis on mõttekaart ehk idekaart?
Mõttekaart on mõttete kogumiseks, aitab kirjutamist alustada.
200
Kuidas jagunevad Eesti rahvaluule rahvalaulud?
Regilaulud, lõppriimilised rahvalaulud, lugemissõnad, valuvõtmissõnad.
200
Mis on kavapunkt?
Kavapunkt on teksti üht lõiku või osa kokkuvõttev pealkiri. Kavapunkt on lühike, see võib olla tegevusnimi või lühike lause. Kavapunktide järgi on teksti hea meelde jätta.
200
Mis on anekdoot?
Anekdoot on tänapäevane lühike, vaimukas, üllatava lõpuga naljalugu.
300
Kuidas jagunevad tänapäeva rahvaluule lühivormid?
Mõistatused keerdküsimused, kõnekäänud, killud, parodeeritud vanasõnad.
300
Kuidas jagunevad Eesti rahvaluule lühivormid?
Vanasõnad, mõistatused, kõnekäänud.
300
Mis on muistend?
Muistend on rahvajutt, milles vanarahvas püüdis seletada ja põhjendada maailma teket või mõnda nähtust.
300
Mis on regivärss?
Regivärss ehk regilaul on kindla ülesehitusega rahvalaul, millel on 8 silpi ühel real, mõtteriim ja algriim.
400
Parodeeri mingi vanasõna.
Nt: Oma silm on kuningas. Parodeeritud: oma silm on ikka prilli taga.
400
Ütle üks keerdküsimus.
Mis on suurem kui elevant, aga ei kaalu midagi? Vastus: elevandi vari.
400
Nimet kolm muinasjuttu tunnust.
Nt, elas kord, numbrid 3,7,12, nad elasid õnnelikult elu lõpuni.
400
Mis on linnalegend?
Linnalegend on kõhe jutt, mis põhineb linnainimeste hirmul.
400
Mis on algriim?, Mis on mõtteriim?, Mis on lõppriimiline rahvalaul?, Mis on valuvõtmis sõnad?, Mis on vanasõna?, Mis on kõnekäänd?
Algriim on sama silbi või hääliku kordumine sõnade alguses., Mõtteriim on eelmises värsis öeldu kordamine., Lõppriimiline rahvalaul on nüüdisaegne rahvalaul. Valuvõtmissõnad on lohutus laul., Vanasõna on lühike, ilmekas ja õpetlik ütlus., Kõnekäänd on kujundlik ütlus.,
500
Ütle üks kild.
Me oleme Tallinnast, me maksame. "Siin me oleme"
500
Ütle üks vanasõna.
Igaüks on oma õnne sepp.
500
Ütle üks vanasõna ja üks kõnekäänd.
Nt: Kes teisele augu kaevab, see ise sisse kukub. Viskas sussid püsti.
500
Mis on pajatus?
Pajatus on lihtne ja lühike kindla isikuga seotud lugu.
500
Mis on mõistatus?
Mõistatus on rahvaluule lühivorm, milles esitatakse mingi asja kohta tundemärke, eesmärgil see ära arvata, mõistatus koosneb küsimusest ja vastusest.
M
e
n
u