Dansk
Idræt
Klassekultur
Teamwork
Lærerquizzen
100

Skriv et digt på 4 linjer der gør brug af bogstavrim.
Tidsramme 3 minutter.

Bedste rim

100

Lav en dans. Tidsramme 3 minutter

Bedste dans
100

Lav et kampråb. 

Tidsramme 2 minutter.

Bedste kampråb vinder.

100

Stil jer i rækkefølge efter alder.

Hurtigste hold vinder.

Hurtigste hold vinder

100

Hvem er den yngste lærer på Sædding Efterskole?

Hurtigste svar vinder.

Marcus

200

Find på et eventyr der indeholder en bjørn, 3 tæpper og 7 fisk. Tidsramme 3 minutter.

Bedste eventyr.

200

Hent noget der er lyserødt.
Hent en tandbørste.

Hent en fodbold.

Hurtigste hold vinder

Hurtigst hold vinder

200

Find på den bedste måde at komme på lærerens gode side.

Tidsramme 2 minutter.

Bedste svar?

200

Lav en menneskekæde der kan nå på tværs af lokalet, deltagerne skal stå i rækkefølge efter skostørrelse.

Hurtigste hold vinder.

Hurtigste hold vinder.

200

Hvilken lærer har været ansat i længst tid på Sædding Efterskole? 

Hurtigste svar vinder.

Ole Hauge

300

Lav en rap der indeholder ordene: saxofon, fodbold & diskussion. Tidsramme 3 minutter.

Bedste rap
300

Lav den høeste pyramide af mennesker.

Tidsramme 1 minut.

Højeste pyramide vinder.

300

Hvordan er man en god klassekammerat? 

Kun 1 svar pr gruppe.

Tidsramme 2 minutter.

Bedste svar.

300

Lav en mennesketrekant, stil jer i en rækkefølge efter eget valg.

Mest interessante valg af rækkefølge vinder.

Mest interessante valg af rækkefølge vinder.

300

Hvor mange lærere er der ansat på Sædding Efterskole. (eksklusiv forstander, viceforstander og pedel)

Hurtigste svar vinder.

11

Click to zoom
M
e
n
u