Dansk slavehandel
Danske kolonier
Begreber
Det danske Congo-eventyr
Europa i Afrika
100

Det første land i verdenen til at forbyde handelen med slaver

Hvem er Danmark
100

Det danske navn på det landområde, som i dag er kendt som Ghana.

Hvad er "Guldkysten"

100

Begreb der beskriver den overlegne eurpæers pligt til at opdrage og oplyse de underlegne indfødte folkeslag.

hvad er "hvid mands byrde"

100

Navnet på den dansker, der sammen med Martin Mortensen i 1879 tog til Congo

Hvem er Albert Christoffersen

100

Det land som Tintin tager til i det andet TinTin tegneseriealbum fra 1930

Hvad er Congo.

200

- 200 point. Du er blevet taget til fange som slave. Dig og din familie sættes på et skib og sælges på slavemarkedet i Dansk Vestindien.

Verden er grum og uretfærdig.

200

Navnet på den sidste af de Dansk Vestindiske øer. . Sankt Thomas... Sankt Croix... 

Hvad er Sankt Jan

200

Diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse.

Hvad er racisme

200

Navnet på den store flod, der som datidens motorvej var hovedtransportåre i Congo.

Hvad er Congo-floden

200

Begreb der dækker over en form for ekspansionspolitik, som indebærer dominans og udbytning fra én magts side over andre magter, folkeslag eller områder. Fx ved at underlægge sig kolonier.

Hvad er imperialisme
300

Chancen - Ny tur og næste spg. tæller dobbelt op og ned.

300

Det land som Danmark solgte de Dansk Vestindiske øer til i 1917.

Hvem var USA
300

Begreb der beskriver tendensen til at bruge normer og værdier fra ens egen kultur som grundlag for at bedømme og forstå andres.

Hvad er etnocentrismen

300

Navnet på den soldat der avancerer til general i den belgiske tjeneste i Congo.

Hvem er general Frederik Valdemar Olsen

(General Olsen er nok)

300

Det europæiske land, som tidligere havde Angola og Cap Verde øerne som en del af sine kolonier

Hvem er Portugal

400

Denne godsejer, minister og plantageejer ses i DK som hovedpersonen bag gennemførelsen af det danske slavehandelsforbud i 1792.

Hvem er Schimmelmann (Ernst)

400

navnet på den danske handelskoloni fra 1620−1845  i indien.

Hvad var Tranquebar?

400

Teori om social evolution, hvorefter der foregår en "naturlig selektion" af grupper, racer og civilisationer.  

Hvad er socialdarwinisme

400

Navnet på den belgiske konge, som har Congo som sin personlige koloni.

Hvem er Kong Leopold

400

Navnet på den konference, hvor de europæiske magter i 1884-5 deler Afrika imellem sig.

Hvad er "Berlinkonferencen"

500
Denne plads indtager Danmark over de største slavehandelsnationer (Fra Afrika til Amerika)

Hvad er nr 7

500

Navnet på det vigtigste danske handelsfort (i det nuværende i Ghana)

Hvad er Christiansborg

500

Navnet på det system hvor europæere, når de var udstationeret på handelsforterne, stiftede lokale afrikanske familier 

Hvad er calisare-systemet (eller cassare-systemet)

500

Navnet på hovedstaden i Belgisk Congo (i dag Kinshasa)

Hvad er leopoldville

500

Det land som fra 1885-1919 var kendt under navnet Tysk Østafrika.

Hvad er Tanzania

Click to zoom
M
e
n
u