Monopolistlik konkurents
Täielik konkurents
Monopol
Oligopol
Varia
100
Kas monopolistliku konkurentsiga turul on pakkujad a) hinnavõtjad b) hinnakujundajad
b) hinnakujundajad
100
Kas täieliku konkurentsiga turul on pakkujad a) hinnavõtjad b) hinnakujundajad
a) hinnavõtjad
100
Kui turul on vaid üks ostja, siis on tegu a) monopoliga b) monopsoniga c) oligopsoniga
b) monopsoniga
100
Oligopol on konkurentsivorm, mille korral turul valitsevad üksikud suured ettevõtted, reeglina nende toode/teenus on a) homogeenne b) ainulaadne c) kordumatu
a) homogeenne
100
Turul osaleja, kes lepib juba väljakujunenud hinnaga ja ei kehtesta oma tootele madalamat ega kõrgemat hinda on a) konkurentsivõimetu osapool b) hinnavõtja c) allaandja
b) hinnavõtja
200
Monopolistliku konkurentsi puhul mängib olulist rolli turunišš. Mis alljärgnevatest selle alla ei kuulu? a) garantii b) bränd c) hind
c) hind
200
Täieliku konkurentsi puhul on kõik tooted või teenused a) identsed b) sarnased, kuid kergete erisustega c) täiesti erinevad
a) identsed
200
Kuidas nimetatakse seaduslikke monopole, mille puhul on oluline roll mastaabisäästul? a) loomulikud monopolid b) monopoolsed ettevõtted c) monopsonid
a) loomulikud monopolid
200
Oligopsoniks nimetatakse a) paari suurmüüjaga turgu b) paari suurostjaga turgu c) ainuostja ja ainumüüjaga turgu
b) paari suurostjaga turgu
200
Konkurentide vahelisi kokkuleppeid, millega kooskõlastatakse hinnapoliitika, piiratakse tootmismahte, jagatakse omavahel turge jne. nimetatakse a) kartellideks b) piiratud konkurentsiks c) turukoostööks
a) kartellideks
300
Kontroll hinna üle monopolistliku konkurentsi puhul a) puudub täiesti b) on väike c) on suur
b) on väike
300
Täieliku konkurentsi puhul on turule sisenemine a) lihtne b) keeruline
a) lihtne
300
Monopoolsel turul on hinnamäärajaks pakkuja, konkurents on olematu ja asenduskaubad puuduvad. Monopoolsele turule iseloomulik nõudlus on a) olematu b) vähene c) suur
c) suur
300
Oligopoolsed ettevõtted on a) hinnamäärajad b) hinnakujundajad c) hinnavõtjad
b) hinnakujundajad
300
Millise konkurentsivormiga on tegu, kui turul on suur hulk tootjaid, kes kõik toodavad sarnast, ent mingil määral eristatud toodet? a) oligopol b) täielik konkurents c) monopolistlik konkurents
c) monopolistlik konkurents
400
Monopolistliku konkurentsiga turul mängib kõige enam rolli a) toote eripära b) pakkujate arv c) ostjate sissetulek
a) toote eripära
400
Täieliku konkurentsi puhul on valitsuse sekkumine a) olematu b) vähene c) tihe
a) olematu
400
Konkurendid ei pääse monopoolsele turule, kuna a) võivad esineda tõkked sinna pääsemiseks b) kartellid on teinud olulised piirangud c) konkurentsivõimekus kujuneb ajaga
a) võivad esineda tõkked sinna pääsemiseks
400
Oligopoolsel turul kontroll hinna üle on a) olematu b) vähene c) arvestatav
c) arvestatatav
400
Mastaabi säästuefekt esineb juhul, kui tootmise laienedes kulutused ühe ühiku tootmiseks a) vähenevad b) suurenevad c) püsivad muutumatud
a) vähenevad
500
Monopolistliku konkurentsiga turul on reklaamil a) vähene roll b) mõõdukas roll c) oluline roll
c) oluline roll
500
Täieliku konkurentsiga turul on ettevõtte tootmismaht võrreldes teistega a) väike b) suur
a) väike
500
Monopsoni puhul on turul a) müüjaid üks b) ostjaid üks c) müüjaid ja ostjaid mõlemaid üks
b) ostjaid üks
500
Pääsemine oligopoolsele turule on a) kerge b) keeruline c) hooajaline
b) keeruline
500
Kuidas nimetatakse konkurentsivormi, mille puhul on tihti üheks huvitatud osapooleks ka riik? a) täielik konkurents b) monopolistlik konkurents c) loomulik monopol
c) loomulik monopol
Click to zoom
M
e
n
u