Valutapolitik
indkomstpolitik
Arbejdsmarkedspolitik
Erhvervspolitik
Iø Økonomisk historie

100

kronens værdi over for andre valutaer
What is valutapolitik

100

at styrke erhvervslivets konkurrenceevne
What is Formålet med at gennemføre et indkomstpolitisk indgreb

100

at påvirke udbud og efterspørgsel på arbejdskraft på de enkelte delmarkeder samt på arbejdsmarkedet generelt
What is Arbejdsmarkedspolitikkens opgaver

100

Indgreb fra statens side med hensigt at ændre på erhvervs vilkårene for de enkelte virksomheder
What is erhvervspolitik

100

Prisdannelsen
What is udbud og efterspørgsel

200

Nedskrivning eller Opskrivning af kronens værdi
What is devaluering og revaluering

200

Lønstop i overenskomsterne på arbejdsmarkedet
What is Indgreb i løndannelsen

200

Der de arbejdsmarkedspolitiske indgreb udformes
What is Beskæftigelsesministeriet

200

Defensiv erhvervspolitik Innovationsstrategi Picking the winners-strategi Porters erhvervspolitik Liberalistisk erhvervspolitik
What is typer af erhvervspolitik

200

lønmodtagernes rettigheder i 1993
What is Maastricht-traktaten

300

forbedret betalingsbalance,øget produktion, stigene eksport og BNP
What is fordelene ved devaluering

300

betegnelse for indgreb som dæmper og begrænser lønstigningerne
What is Indkomstpolitik

300

Institutionelle faktorer, Påvirkning af arbejdskraftefterspørgslen, Mobilitetsfremmende foranstaltninger, Påvirkning af arbejdskraftudbudet
What is Arbejdsmarkedspolitiske instrumenter:

300

indgreb der går ind og ændrer på de grundlæggende vilkår for virksomhederne i de enkelte erhverv.
What is foranstaltninger, som er rettet mod samfundsøkonomiens produktionsside

300

1973 oktober - Høj arbejdsløshed - Lav vækst - Inflationen var høj
What is 1. oliekrise

400

frasigelse af muligheden for at re- og devaluere sin valuta
What is fastkurspolitik

400

parterne ikke kan blive enige.
What is overenskomstforhandlinger

400

man koncentrerer sig i langt højere grad om at forbedre den enkeltes chancer for at klare sig på jobmarkedet
What is aktiv arbejdsmarkedspolitik

400

man satser på at støtte de virksomheder, som vurderes at have de bedste fremtidsmuligheder
What is picking the winners-strategien

400

90'erne Usa Japan Tyskland
What is de 3 vækst lokomotiver

500

Når en flydende valuta stiger i værdi på valutamarkedet som følge af markedsudviklingen
What is Appreciering

500

fastfrysning af hele lønniveauet.
What is lønstop

500

Den gyldne trekant
What is Flexicurity-modellen

500

Defensiv erhvervspolitik Innovationsstrategi Picking the winners-strategi
What is interventionistisk erhvervspolitik

500

krakket på Wall street oktober krisen breder sig til Europa/ Tyskland massiv arbejdsløshed + negativ BNP rater
What is 30'erne