Valutapolitik indkomstpolitik Arbejdsmarkedspolitik Erhvervspolitik Iø Økonomisk historie

100

What is valutapolitik
kronens værdi over for andre valutaer

100

What is Formålet med at gennemføre et indkomstpolitisk indgreb
at styrke erhvervslivets konkurrenceevne

100

What is Arbejdsmarkedspolitikkens opgaver
at påvirke udbud og efterspørgsel på arbejdskraft på de enkelte delmarkeder samt på arbejdsmarkedet generelt

100

What is erhvervspolitik
Indgreb fra statens side med hensigt at ændre på erhvervs vilkårene for de enkelte virksomheder

100

What is udbud og efterspørgsel
Prisdannelsen

200

What is devaluering og revaluering
Nedskrivning eller Opskrivning af kronens værdi

200

What is Indgreb i løndannelsen
Lønstop i overenskomsterne på arbejdsmarkedet

200

What is Beskæftigelsesministeriet
Der de arbejdsmarkedspolitiske indgreb udformes

200

What is typer af erhvervspolitik
Defensiv erhvervspolitik Innovationsstrategi Picking the winners-strategi Porters erhvervspolitik Liberalistisk erhvervspolitik

200

What is Maastricht-traktaten
lønmodtagernes rettigheder i 1993

300

What is fordelene ved devaluering
forbedret betalingsbalance,øget produktion, stigene eksport og BNP

300

What is Indkomstpolitik
betegnelse for indgreb som dæmper og begrænser lønstigningerne

300

What is Arbejdsmarkedspolitiske instrumenter:
Institutionelle faktorer, Påvirkning af arbejdskraftefterspørgslen, Mobilitetsfremmende foranstaltninger, Påvirkning af arbejdskraftudbudet

300

What is foranstaltninger, som er rettet mod samfundsøkonomiens produktionsside
indgreb der går ind og ændrer på de grundlæggende vilkår for virksomhederne i de enkelte erhverv.

300

What is 1. oliekrise
1973 oktober - Høj arbejdsløshed - Lav vækst - Inflationen var høj

400

What is fastkurspolitik
frasigelse af muligheden for at re- og devaluere sin valuta

400

What is overenskomstforhandlinger
parterne ikke kan blive enige.

400

What is aktiv arbejdsmarkedspolitik
man koncentrerer sig i langt højere grad om at forbedre den enkeltes chancer for at klare sig på jobmarkedet

400

What is picking the winners-strategien
man satser på at støtte de virksomheder, som vurderes at have de bedste fremtidsmuligheder

400

What is de 3 vækst lokomotiver
90'erne Usa Japan Tyskland

500

What is Appreciering
Når en flydende valuta stiger i værdi på valutamarkedet som følge af markedsudviklingen

500

What is lønstop
fastfrysning af hele lønniveauet.

500

What is Flexicurity-modellen
Den gyldne trekant

500

What is interventionistisk erhvervspolitik
Defensiv erhvervspolitik Innovationsstrategi Picking the winners-strategi

500

What is 30'erne
krakket på Wall street oktober krisen breder sig til Europa/ Tyskland massiv arbejdsløshed + negativ BNP rater

konkurrenceevneforbedrende politik

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue