Kümnendmurd
Harilik murd
Protsent
Ring ja ringjoon
Kolmnurk
100
Kuidas tunneme ära kümnendmurru?
KOMA järgi
100
Hariliku murru 15/27 lugeja on ...
15
100
Mis on 1%?
1/100 osa tervikust
100
Lõiku, mis ühendab ringjoone keskpunkti ringjoone suvalise punktiga nimetatakse ...
raadiuseks
100
Kolmnurga ümbermõõdu valem
P = a + b + c
200
Arvuta 6,3 - 2,3 + 7,25
11,25
200
Taanda murd 16/24.
2/3
200
3% hariliku murruna
3/100
200
Valem diameetri arvutamiseks raadiuse kaudu.
d = 2r
200
Ristlõiku, mis ühendab kolmnurga tipu vastasküljega või selle pikendusega nimetatakse ...
kõrguseks
300
Ümarda arv 1,67 kümnendikeni
1,7
300
Kas murd 10/24 on liigmurd või lihtmurd?
Lihtmurd
300
15% kümnendmurruna
0,15
300
Kui pikk on raadius, kui diameeter on 25 cm?
12,5 cm
300
Kolmnurka, millel on kaks külge võrdse pikkusega ja kolmas külg erineva pikkusega nimetatakse ...
võrdhaarseks kolmnurgaks
400
Kumb on suurem, kas 5,1 või 5,16?
5,16
400
Kumb on väiksem, kas 9/13 või 8/7?
9/13
400
Leia 25% arvust 160
40
400
Kas tehtega 2 • π • r arvutatakse ringi pindala või ringjoone pikkus?
ringjoone pikkus
400
Võrdkülgse kolmnurga külg on 6 cm. Arvuta kolmnurga ümbermõõt.
18 cm
500
Milline arv sobib x-i asemele? 0,629 • x = 62,9
100
500
Arvuta (15/8 - 7/8) • 7/18
7/18
500
Leia uus arv, kui arvu 18 suurendatakse 50% võrra
27
500
Raadius on 10 m. Arvuta ringi ligikaudne pindala
314 m2
500
Arvuta kolmnurga pindala, kui külg on 4 cm ja sellele küljele joonestatud kõrgus on 3 cm.
6 cm2
M
e
n
u