Carbohydrater
Navngivning
100

1 carbohydrid

Hvor mange carbohydridder er der i en monosakkarid?

100

R,S-system

Hvilken navngivningsmetode benytter man ikke?

200

Aldo og keto

Hvad er aldehyd og ketons præfikser?

200

Det består af gycerolmolekyler

Hvad er trigycerider?

300

R-CH=O

Hvad er aldehydets opbygning?

300

OH-gruppen vender nedad

Hvad er alpha?

400

De vigteste carbohydrater

Hvad er Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider?

400

Dexter

Hvad kalder man det når den næstnederste OH-grupper vender til højre?

500

Stivelse, glycogen og cellulose

Hvad er eksemper på polysakkarider?

500

Ketohexose

Hvad er 6 c-atomer + et sukkerstof + en keton?

Click to zoom
M
e
n
u