haridustehnoloog Gustav Adolfi Gümnaasium Tiigrihüppe SA

100

Jah
Kas haridustehnoloogide võrgustikku kuulub Haljala Gümnaasiumi haridustehnoloog?

100

2
Mitu arvutiklassi on Gustav Adolfi Gümnaasiumis?

100

Mis aadresssil asub Koolielu portaal?

200

Haridustehnoloogide võrgustiku ajaveeb.
Mis asub sellel aadressil: http://haridustehnoloog.wordpress.com/

200

Arvutiklassis.
Kus GAGi haridustehnoloogi töökoht?

200

Esitlused Õpiprojektid HotPotatoes Kodulehekülg Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele Digipildid õppetöös
Tiigrihüppe SA pakub õpetajatele 20-tunniseid arvutikoolitusi. Nimetage vähemalt kahe koolituse teema!

300

e-õppe korraldamine
Haridustehnoloogi põhiülesanne on...

300

Viko, Moodle, Miksike, ajaveebid, wikid.
Milliseid e-õppe keskkondi kasutatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumis (nimeta vähemalt 3)?

300

Niikaua, kui osalised on otsustanud.
Kui kaua kestab üks eTwinningu projekt?

Kuldvillak Haljala Gümnaasiumi õpetajatele

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue