haridustehnoloog
Gustav Adolfi Gümnaasium
Tiigrihüppe SA

100

Kas haridustehnoloogide võrgustikku kuulub Haljala Gümnaasiumi haridustehnoloog?
Jah

100

Mitu arvutiklassi on Gustav Adolfi Gümnaasiumis?
2

100

Mis aadresssil asub Koolielu portaal?

200

Mis asub sellel aadressil: http://haridustehnoloog.wordpress.com/
Haridustehnoloogide võrgustiku ajaveeb.

200

Kus GAGi haridustehnoloogi töökoht?
Arvutiklassis.

200

Tiigrihüppe SA pakub õpetajatele 20-tunniseid arvutikoolitusi. Nimetage vähemalt kahe koolituse teema!
Esitlused Õpiprojektid HotPotatoes Kodulehekülg Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele Digipildid õppetöös

300

Haridustehnoloogi põhiülesanne on...
e-õppe korraldamine

300

Milliseid e-õppe keskkondi kasutatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumis (nimeta vähemalt 3)?
Viko, Moodle, Miksike, ajaveebid, wikid.

300

Kui kaua kestab üks eTwinningu projekt?
Niikaua, kui osalised on otsustanud.