keele mõisted 1
kirjandus 1
keele mõisted 2
kirjandus 2
keele mõisted 3
100
Mis on amulett?
Mis on ese, millel usutakse olevat kaitsev jõud.
100
Kahe või enama inimese kõne.
Mis on dialoog.
100
Mida tähendab sõna süvitsi?
Mis on sügavuti.
100
Mis on monoloog?
Tegelase kõnelus iseendaga.
100
Arutlus, vaidlus, arvamuste vahetamine
Mis on diskussioon.
200
Mis või kes on dingo?
Kes on Austraalia metsik koer.
200
Näidendi suurem lõik, mis on eraldatud pikemate pauside ehk vaheaegadega.
Mis on vaatus.
200
Mis on petank?
Mis on Prantsusmaalt pärit ajaviite- ja spordimäng.
200
Kes on koreograaf?
Kes on tantsude seadja.
200
Piltmärk emotsioonide väljendamiseks e-kirjas
Mis on emotikon.
300
Mis on eksootika?
Mis on võõrapärasus, omapärasus.
300
Üks pilt, etteaste või lõik etendusest.
Mis on stseen.
300
Mida tähendab sõna grandioosne?
Mis on suurejooneline; võimsuselt, ulatuselt või mõõtmetelt hämmastav.
300
Kes on näiteteksti kirjutaja?
Kes on dramaturg.
300
Midagi ütlema, lausuma, teatama; nimetades esile tooma, (ära) märkima
Mis on mainima.
400
Eri stiilide ja väljendusvahendite põiming.
Mis on kollaaž
400
Märkus, selgitus tegelaskõne täiendamiseks.
Mis on remark.
400
Maastiku, linna või muu objekti üldvaade kõrgemalt kohalt või eemalt, ringvaade
Mis on panoraam.
400
Lavastuses kasutatavate esemete soetaja ning nende eest vastutaja.
Kes on rekvisiitor.
400
Pettekujutlus; aluseta lootus, täitumatu unistus
Mis on illusioon.
500
Vaade kaugusse, kauguspilt, kaugusvaade, tuleviku välk
Mis on perspektiiv.
500
Ilukirjanduse põhiliik, mis on mõeldud teksti laval esitamiseks.
Mis on NÄITEKIRJANDUS.
500
Päevakajaliste probleemide ja nähtuste käsitlus trükisõnas või muus massimeedias.
Mis on publitsistika.
500
Proosateksti draamatekstiks muutmine
Mis on DRAMATISEERIMINE.
500
Koosoleku toimingu käiku kirjeldav dokument.
Mis on protokoll.
Click to zoom
M
e
n
u