Familie
Udtale
100

Hvem er "overhoved" for en familie i Rom?

Faren

100
Hvilke bogstaver står der nogle gange i stedet for "j" og "u"?

"i" og "v"

200

Hvad hedder "mor" og "far" på latin?

"mater" og "pater"

200

Hvornår er en vokal lang?

Når der er en vandret streg overvokalen, når den efterfølges af to eller flere konsonanter, når den indgår i en diftong (to vokaler sat sammen) osv.

300

Hvilket ord kommer "familia" (familie) fra på latin?

"famulus" (tjener eller slave)

300

Hvordan udtales "ae"?

Udtales som "aj" på dansk

400

Hvilken kejser fik den romerske ærestitel "pater patriae" (fædrelandets far)?

Kejser Augustus

400

Hvordan udtales "c" og "ch"?

Udtales som "k" på dansk

500

Hvad hedder familie medlemmerne i "FAMILIA ROMANA"?

Forældre: Iulius, Aemilia, 

Børn: Marcus, Quintus, Iulia

Slaver: Syra, Delia, Davus, Medus

500

Hvordan udtales "ph"?

Udtales ligesom "f" på dansk

M
e
n
u