Lauseliikmed
Lausetüübid
(liht-, koond-, liitlause)
Vanasõna teine pool
Komaga või komata
Varia
100
Leia alus lausest "Ma tahan koju minna."
mis on: ma
100
Ema küpsetab kooki.
mis on: lihtlause
100
Kes ei tööta, ...
mis on: ...see ei söö.
100
Sõbrad pere ja sugulased olid sünnipäevale saabunud.
mis on: koma "sõbrad" ja "pere" vahel
100
Missuguse algustähega kirjutatakse keeled?
mis on väike algustäht
200
Nimeta öeldis lauses "Varsti sõidame maale."
mis on: sõidame
200
Keegi ei tahtnud luuletust lugema minna.
mis on: lihtlause
200
Mida Juku ei õpi, ...
mis on: seda Juhan ei tea.
200
Nii mina kui ka vend magasime hommikuse bussi peale mineku aja sisse.
mis on: komata lause
200
Mis on sõna "aknasse" nimetav kääne?
mis on: aken
300
Nimeta öeldis lauses "Lapsed ei lähe täna kooli."
mis on: ei lähe
300
Sinililled, varsakabjad ja ülased on varased kevadlilled.
mis on: koondlause
300
Üheksa korda mõõda, ...
mis on: üks kord lõika.
300
Tassid taldrikud ja kausid on kapi ülemisel riiulil aga noad ja kahvlid sahtlis.
mis on: koma "tassid" ja "taldrikud" vahel ja "aga" ees
300
Mis sõnaliiki (tähenduse järgi) kuulub sõna "keegi"
mis on: asesõna
400
Nimeta alus lauses "Väike Priit ja tema õde söövad metsa all mustikaid."
mis on: väike Priit ja tema õde
400
Poisid tahtsid staadionile palli mängima minna, aga tüdrukutele meeldis klassis joonistada.
mis on: liitlause
400
Mis täna tehtud,...
mis on: see homme hooleta.
400
Ärkasime vara sõime kõhud täis sest tahtsime terve päeva rannas veeta.
mis on: koma "sõime" ja "sest" ees
400
Kuidas tunneb ära võõrsõna?
mis on: võõrsõna tunnused: 1) g, b, d sõna alguses, 2) võõtäht (f, š, z, ž) sõnas, 3) o esisilbist kaugemal, 4) pikad täishäälikud esisilbist kaugemal, 5) rõhk esisilbist kaugemal
500
Nimeta öeldis ja alus lauses "Väikesed sõbrad hakkasid koos poodi minema."
mis on: öeldis "hakkasid minema" ja alus "väikesed sõbrad"
500
Kui ma õhtul varakult magama lähen, siis ei olegi raske hommikul vara tõusta.
mis on: liitlause
500
Suuga teeb suure linna, ...
mis on: käega ei kärbse pesagi.
500
Ma nägin sind aga ei öelnud sest tahtsin näha mida sa järgmiseks teed et tähelepanu tõmmata.
mis on: koma "aga", "sest", "mida" ja "et" ees
500
Kaashäälikuühendis kirjutatakse kõik tähed ühekordselt, aga on 4 erandit. Nimeta need.
mis on: 1) liitsõnas sõnaosade liitumiskohas, 2) rõhuliite (-gi, -ki) ees, 3) ülipikk s, mis on l, m, n või r järel, 4) liitega sõnades, kui liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.
Click to zoom
M
e
n
u