Lesné dreviny
Lesné byliny
lesné huby a lišajníky
Lesné bezstavovce
Lesné stavovce
100
Čo patrí medzi lesné dreviny?
ihličnaté, listnaté stromy a kry
100
Z ktorých častí sa skladá telo machu s názvom ploník obyčajný?
pabyľka, palístok, pakorienky, neskôr výtrusnica
100
Čo tvorí základnú stavbu tela huby?
podhubie, plodnica - hlúbik, klobúk
100
Aký je rozdiel medzi slimákom pásikavým a slizniakom veľkým?
slizniak nemá ulitu, viac slizu
100
Aký je rozdiel medzi skokanom hnedým a jaštericou krátkohlavou?
obojživelník/plaz, vlhká koža/suchá koža, hladká/šupinatá, zvlieka sa, život vo vode/život na suchu
200
Čím sa líšia ihličnaté a listnaté stromy?
ihlice/listy, šištice/kvety, semená v plode/nahé semená, neopadávajú/opadávajú
200
Akým spôsobom sa rozmnožujú paprade, machy a prasličky?
výtrusmi
200
Ktoré jedovaté huby nemáme zbierať? (3 príklady)
hríb satan, muchotrávka červená, zelená, hodvábnica veľká
200
Ktorý bezstavovec je dôležitý pre kyprenie pôdy?
dážďovka zemná
200
Úžovka stromová patrí medzi naše jedovaté hady. Áno-nie
nie
300
Povedz 2 príklady ihličnatých stromov a 2 príklady listnatých stromov v lese.
smrek, jedľa, borovica, smrekovec a lipa, dub, hrab, breza
300
Kde majú ukryté výtrusy paprade?
na spodnej strane listov
300
Ako rozlíšiš hríb satan od hríba dubového?
farba klobúka, plodnice
300
Koľko končatín a očí má križiak obyčajný?
8+8
300
Vymenuj 4 lesné vtáky.
sojka, výr, sova, kuvik, tetrov, pinka, brhlík, ďateľ, ....
400
Ktoré kry môžeme nájsť v lese?
ostružina malinová, černicová, brusnica čučoriedková, pravá, baza čierna, lieska obyčajná, tis obyčajný, borievka obyčajná
400
Povedz 1 liečivú a 1 jedovaté lesnú bylinu.
prvosienka vyššia, vranovec štvorlistý/konvalinka voňavá/blýskač jarný
400
Čo urobíš, ak sa tvoj príbuzní otrávi muchotrávkou zelenou?
volať lekársku pomoc vyvolať vracanie, vyhľadať lekársku pomoc
400
Koľko končatín má mravec hôrny?
6
400
Čo patrí medzi lesné mäsožravce? líška hrdzavá, diviak lesný, jeleň lesný, medveď hnedý, vlk dravý
líška, vlk
500
Aký je význam lesných drevín?
prostredie pre život, potrava, úkryty, tvorba humusu, fotosyntéza, ...
500
Ktorá je bylina je v lese chránená?
snežienka jarná, bleduľa jarná
500
Z akých častí sa skladá lišajník a čo mu tieto časti zabezpečujú?
huba a riasa, príjem vody a živín, fotosyntézu
500
Prečo môže byť lykožrút smrekový nebezpečný pre les?
Pri premnožení napadá aj zdravé stromy a šíri sa rýchlo
500
Ktoré lesné cicavce sú lovnou zverou?
jeleň, srnec, diviak
Click to zoom
M
e
n
u