Lægemidler
Beregning
Lægemidlets vej igennem kroppen
Sygdomme
God latin - på dansk
100
Bruges ofte til almindelig smertebehandling
Hvad er panodil
100
Ordination divideret med styrke
Hvad er dosering?
100
Uønskede virkninger af et lægemiddel
Hvad er bivirkninger?
100
Det er bevist, at dette kan reducere diabetiske og depressive borgeres behov for medicin
Hvad er motion?
100
Det hedder mane på latin
Hvad er morgen?
200
Den tilstand i blodet, der opnås efter 5. indgift
Hvad er steady state?
200
1%
Hvad er 1 g eller ml pr. 100 g eller ml?
200
Samspil mellem to lægemidler
Hvad er interaktion?
200
Madtype, der kan være med til at forebygge behov for laksantia
Hvad er kostfibre?
200
Seponat
Hvad er ophør?
300
Den mængde medicin, der er til rådighed for kroppen
Hvad er biotilgængelighed?
300
Ordination divideret med dosering
Hvad er styrke?
300
Det organ, der nedbryder lægemidler
Hvad er leveren?
300
Disse principper forebygger spredning af infektioner ved bl.a. medicingivning
Hvad er hygiejniske principper?
300
Nocte
Hvad er til natten?
400
Det, der opnås efter typisk en halv til en hel time efter indgift
Hvad er maksimal plasmakoncentration?
400
240g/120g
Hvad er 2?
400
Indgift via mundhulen
Hvad er pr os eller peroralt?
400
Livstruende sygdom, hvor kost og motion er en væsentlig dels af behandlingen og som kan forebygges ved livsstilsændring
Hvad er diabetes?
400
Adde
Hvad er tilføje?
500
Det område mellem et lægemiddels gavnlige og skadelige dosis
Hvad er terapeutisk bredde?
500
900 mg/100 ml
Hvad er 0.9%?
500
Området mellem to nerver, hvor impulsoverførslen finder sted
Hvad er synapsen?
500
Uheldig reaktion efter indtagelse af medicin, hvor dele af kroppen bl.a. svulmer op
Hvad er allergi?
500
Ad libitum
Hvad er efter behag?
Click to zoom
M
e
n
u