Személy
Esemény
Fogalom
Kiegyezés
Zsákbamacska
100

Osztrák tábornok, akinek a nevéhez fűződik az Aradi vértanúk kivégzése. Ki volt ő?

Haynau, Julius Jacob von Haynau

100

Mikor végezték ki az aradi vértanúkat? Év - hónap - nap

1849 október 6--án

100

1849 utáni korszakra jellemző politikai magatartásforma Magyarországon. A fennálló hatalommal való sajátos szembehelyezkedés

passzív ellenállás

100

Melyik évben írták alá a kiegyezési törvényt?

1867

100

1853-ban Ferenc József ellen merényletet kísérelnek meg elkövetni. Igaz vagy hamis az állítás?

Igaz, Libényi János sikertelen merényletet kísérelt meg Ferenc József ellen Bécsben. A magyar szabólegény csak megsebesíteni tudta az uralkodót. Kivégezték

200

Osztrák belügyminiszter, akiről Magyarországon 1850-től egy korszak kapta a nevét. Ki volt ő?

Alexander Bach

200

Mikor adták ki a kiegyezést követően a nemzetiségi törvényt?

1868

200

Jelentése: megbocsátás, közkegyelem - melyik fogalomra ismer?

amnesztia

200

Kinek a nevéhez fűződik a "húsvéti cikk"?

Deák Ferenc

200

Melyik magyar fegyvernemről kapták a gúnynevüket a Magyarországon szolgáló cseh és német hivatalnokok, akik ünnepélyes alkalmakkor magyar ruhában jártak?

huszárok, Bach-huszárok

300

Kit neveztek a "haza bölcsének"?

Deák Ferenc

300

Meddig tartott Haynau rémuralma?

1849 -50-ben. 1850 júliusában a császár visszahívja a magyarországi csapatok éléről

300

Jelentése: kétközpontú - Melyik fogalomra ismer?

dualista

300

Melyek voltak az osztrák-magyar kiegyezésben a közös ügyek?

külügy, hadügy és ezek fedezésére szolgáló pénzügy

300

Milyen katonai vereségek érték a kiegyezés előtt az osztrák seregeket?

olasz egységben - 1859 Solferino

német egységben 1866 Königgrätz

400

A "szép akasztott", a kiegyezés utáni első miniszterelnök, közös külügyminiszter 1871-79. Ki volt ő?

Gróf Andrássy Gyula

400

Melyik évben adta ki a császár az 1848-49-es forradalmat követően az októberi diplomát?

1860-ban

400

Egy adott állam területén az államalkotó nemzethez vagy nemzetekhez képest kisebbségben élő népcsoport. Melyik fogalomra ismer?

nemzetiség

400

Hány évenként kellet megújítani a vámuniót?

10 évenként

400

Sorolja fel az 5 magyarországi katonai körzet központjait 1848-49-es szabadságharcot követően!

Sopron, Pozsony, Kassa, Buda, Nagyvárad

500

A Duna Konföderáció terv kidolgozója - Ki volt ő?

Kossuth Lajos

500

Melyik évben jelent meg a "Hűsvéti cikk" néven emlegetett írás?

1865

500

Két (esetleg több) független állam olyan szövetsége, amelyet a közös uralkodó személye kapcsol össze. Melyik fogalomra ismer?

perszonálunió

500

Kit koronáztak Magyarország királyává 1867-ben?

Ferenc Józsefet

500

Ki hírdette meg a passzív ellenállást?

Deák Ferenc

Click to zoom
M
e
n
u