Lineære funktioner
Eksponentielle funktioner
Tal
Regnereglernes hieraki
Ligninger
100
Hvad er hældningskoefficienten for den lineære funktion, der har forskriften y = 3 x + 4
3
100
Er funktionen y = 1,17·0,83^x voksende eller aftagende?
aftagende
100
Udregn 17 + 27
44
100
2+4·3
14
100
3x = 21
x = 7
200
Er funktionen med forskriften y = 0,83 x - 32 voksende eller aftagende?
Voksende
200
Hvilken fremskrivningsfaktor svarer til en vækst på 3,5%?
1,035
200
Udregn 143 - 37
106
200
2·4^2
32
200
3x + 2 = 17
x = 5
300
Et taxaselskab har en kilometertakst på 12 kr, og et startgebyr på 31. Opstil en lineær funktion, der beskriver prisen som funktion af antal kørte km
y = 12 x + 31 x: antal km y: pris
300
Hvilken fremskrivningsfaktor svarer til et fald på 12%?
0,88
300
Udregn 243 - 123
120
300
3·5 - 2·8
-1
300
4x + 3 = 7x
x = 1
400
Hvad er formlen for udregning af a, når man har to punkter på en lineær funktion?
a = (y2-y1)/(x2-x1)
400
Befolkningstallet i landet Utopistan var i 2012 på 9300. Hvert år derefter steg befolkningstallet med 14%. Opstil en model for befolkningstallet i Utopistan
y = 9300·1,14^x x: antal år efter 2012 y: befolkningstal
400
Udregn 33 + 77 - 31
79
400
3·4·5 - (32 - 12)
40
400
3(x + 2) = 12
x = 2
500
Beregn a for den lineære funktion, hvis graf går gennem punkterne (1,5) og (4,14)
3
500
Mængden af radioaktivt stof (målt i mg) i en prøve kan beskrives ved funktionen y = 22 · 0,77^x hvor x er antal timer. Hvad betyder tallene 22 og 0,77?
Der var 22 mg i prøven til at begynde med. Hver time aftager mængden af radioaktivt materiale med 23%.
500
Udregn 1378 + 444
1822
500
(-5)^2 + (-2)^3
17
500
8 - 4x = 24
x = - 4
Click to zoom
M
e
n
u