De fire regningsater
Vægt
Fart
Tid
Længde
100

186+723

909

100

Hvor meget er 1 kilo i gram

1000g

100

Hvor hurtigt kører jeg, jeg køre 180 km på 2 timer

90 km/t

100

Jeg drikker et glas vand på 7 sekunder, så gør jeg det igen og fobedre min tid med 2 sekunder.

Hvor hurtigt gør jeg det i andet forsøg

5 sek

100

Hvor langt kommer jeg på en halvanden time, hvis jeg køre 60 km/t

90 km

200

281-724  

-443

200

hvor mange deciliter skal der til for at få 1 liter

10

200

hvor hurtigt køre min bus, hvis jeg skal køre 45 km på 52 minutter

51,9 km/t

200

Hvor lang tid tager det at køre til Tyskland hvis der er 150 km og jeg køre 120 km/t

1 time og 25 minutter

200

Hvor langt kan jeg komme hvis jeg løber 15 km/t i 30 minutter

7,5 km

300

57:8

7,1

300

Gratis minuspoint

Tillykke til dig mann

300

omskriv 113 km/t til m/sek

31,38889

300

Gratis pluspoint

 tillykke til dig mann 

300

Peter og troels løber i 38 minutter, med en gennemsnitsfart på 14 km/t

8,9

400

18*27

486

400

Jeg skal have 1 ton af vægte, og har kun 10 kilo vægte.

Hvor mange vægte skal der på 

100 kilo

400

Jeg kører med tog i en strækning af 180 km, og det tager 3 timer og 48 minutter. 

Hvad er gennemsnitsfarten

47,4 km/t


400

Hvor lang tid tager det at cykle 9 km, med en gennemsnitsfart på 5 km/t

1,8 time


400

Hvar langt er 1 kilometer i decimeter

100 decimeter

500

50+60*8:6

130

500

Jeg har et kilo jern på en vægt, og et kilo fjer på en vægt.

Hvad vejer mest

De vejer lige meget

500

Jeg køre 140 km/t hvor mange meter i sekundet bevæger jeg mig

38,9

500

Hastighedsbegrænsningen er 70 km/t på en strækning af 505 meter.

Hvor lang tid tager det at passere vejen

4,3

500

hej

du vinder... Eller taber

Click to zoom
M
e
n
u