Statistik/Sannolikhet
Ekv.system/olikheter
Geometri
Linjära Funktioner
Andragradare

100

Så räknar man ut Variationsbredden för en undersökning
Vad är största värdet minus det minsta värdet

100

Lösningen till olikheten: x - 2 < 3
Vad är x < 5

100

Detta gäller för vinklarna i två likformiga trianglar
Vad är de är lika stora

100

Så lyder en rät linjes ekvation
Vad är y=kx + m

100

Förenkling av (x + 4)(2x -2)
Vad är 2x2 + 6x -8

200

Medianen för -7 4 20 15 10
Vad är 10 (ordna i storleksordning)

200

Detta är den grafiska lösningen på ett ekvationssystem bestående av två linjära ekvationer
Vad är skärningspunkten mellan de två räta linjerna

200

Förhållandet mellan medelpunktsvinkel och randvinkel
Vad är medelpunktsvinkel = 2 * randvinkel

200

K-värdet för en linje genom punkterna (2 , 4) och (4 , 8)
Vad är k=2 ?

200

Vanligt namn på formel som används för att lösa andragradare
Vad är p-q formeln

300

Sannolikheten att dra en kung från en vanlig kortlek
Vad är 4/52 = 1/13 (tips. antalet gynnsamma utfall/totala antalet utfall)

300

Namnet på en metod för att numeriskt lösa ett ekvastionssystem
Vad är substitutionsmetoden / additionsmetoden

300

Hypotenusans värde i en triangel vars kateter är 4cm
Vad är: Roten ur (4^2 + 4^2)=rot(16+16)=rot(32)...pythagoras sats

300

Värdet av f(2) då f(x)=x2 + 2x - 8
Vad är 0 ?

300

Så avläser man en andragradsfunktions nollställen i en graf
Vad är grafens skärningspunkter med x-axeln (endast x koordinaten behövs)

400

Sannolikheten att slå två sexor i rad med en vanlig tärning
Vad är 1/36 (tips. 1/6 * 1/6)

400

Lösningen till: 22 < 1 + 7x
Vad är x > 3

400

Storleken på en liksidig triangels vinklar
Vad är 60 grader

400

Så avläser du m-värdet för en rät linje
Vad är linjens skärning med y-axeln

400

Så ser grafen ut för x2 + 3x + 1
Vad är som en glad smile, som ett U,

500

En enkäts Bortfall
Vad kallas den mängd respondenter som av någon anledning inte besvarar enkäten

500

Detta gör man som sista steget i ekvationslösning, när man fått fram x och y-värde.
Vad är kontrollerar svaret genom att sätta in x och y i ekvationerna

500

Vinkelsumman i en oregelbunden fyrhörning
Vad är 360 grader

500

En rät linje går genom punkten (-3,4) och har k=2, Beräkna en annan punkt på linjen.
Vad är (-2,6)...till exempel

500

Definitionen för en funktion
Vad är matematiskt samband där varje x-värde bara har ETT y-värde