lineære sammenhænge
Ligninger
brøker
kvadratsætninger
nulreglen
100

Hvad står a for i y=ax+b

hældningstallet/hældningskoefficienten

100

2x+1=2

x=1/2

100

7*1/2

7/2

100

(a+b)^2

a^2+b^2+2ab

100

x(x-1)=0

x=1 eller x=0

200

Hvad står b for i y=ax+b

skæringen med y-aksen

200

5-3x=6

x=-1/3

200

(3/8)*(2/5)

6/40

200

(a-b)^2

a^2+b^2-2ab

200

x(4-x)=0

x=4 eller x=0

300

Hvor skærer 4-3x+y=0 y-aksen

Ved -4

300

2/5(x-3)=x

x=-2

300

(5/7)/(2/3)

15/14

300

(a+b)(a-b)

a^2-b^2

300

(x+2)(x-1)=0

x=-2 eller x=1

400

Hvad er hældningstallet for -(1/2)x-3=y

-1/2

400

x/(x-6)=1/7

x=-1

400

(1/x)+(4/5x)

9/5x

400

(3a+2)^2

9a^2+4+12a

400

(5-x)(x+1/2)=0

x=5 eller x=-1/2

500

find skæringen mellem f(x)=(1/4)x+2 og g(x)=2x+2

(0,2)

500

2/(x+3)+1/7=15

x=-149/52

500

3((2/(x+1))+(2/(-x-1)))

0

500

(-2f-3g)^2

4f^2+9g^2+12fg

500

(-1/4+x)(x+1/2)=0

x=1/4 eller x=-1/2

Click to zoom
M
e
n
u