Begrepp
Procent
Blandat

100

Bestäm differensen då första termen är 7 och andra 4
7-4=3

100

50% av 300kr
svar: 150kr

100

formlen för att beräkna omkretsen på en cirkel
svar: O=d*pi

200

Kvoten är 3 och täljaren 15, bestäm nämnaren
15/5 =3 svar: nämnaren är 5

200

20% av 800kr
800/10 *2 svar: 160kr

200

Beräkna värdet av uttrycket 3x +1 då x=2
3*2 +1 Svar: 7

300

Bestäm värdet då exponenten är 3 och basen är 2
två upphöjt till tre: 2*2*2 =8

300

förändringsfaktorn då priset ökar med 20%
Svar: 1,2

300

primtalsfaktorisera 42
42 = 2*21 = 2* 3*7 svar: 2*3*7

400

Vilken variabel har uttrycket 5 +3a
Svar: a

400

promille betyder...
svar: tusendel

400

Vad är talet 12 i basen 16
Svar: c

500

Det finns naturliga tal, hela tal, rationella tal... Vad kallas pi och roten ur 2
svar irrationella tal

500

Totala förändringsfaktorn då priset ökar med 50% och sedan minskar med 50%
1,5*0,5 = 0,75 svar: 0,75

500

så mycket är 1/3 av 3/4
Svar: 1/4