Begrepp Procent Blandat

100

7-4=3
Bestäm differensen då första termen är 7 och andra 4

100

svar: 150kr
50% av 300kr

100

svar: O=d*pi
formlen för att beräkna omkretsen på en cirkel

200

15/5 =3 svar: nämnaren är 5
Kvoten är 3 och täljaren 15, bestäm nämnaren

200

800/10 *2 svar: 160kr
20% av 800kr

200

3*2 +1 Svar: 7
Beräkna värdet av uttrycket 3x +1 då x=2

300

två upphöjt till tre: 2*2*2 =8
Bestäm värdet då exponenten är 3 och basen är 2

300

Svar: 1,2
förändringsfaktorn då priset ökar med 20%

300

42 = 2*21 = 2* 3*7 svar: 2*3*7
primtalsfaktorisera 42

400

Svar: a
Vilken variabel har uttrycket 5 +3a

400

svar: tusendel
promille betyder...

400

Svar: c
Vad är talet 12 i basen 16

500

svar irrationella tal
Det finns naturliga tal, hela tal, rationella tal... Vad kallas pi och roten ur 2

500

1,5*0,5 = 0,75 svar: 0,75
Totala förändringsfaktorn då priset ökar med 50% och sedan minskar med 50%

500

Svar: 1/4
så mycket är 1/3 av 3/4

Matematik

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue