NÁSOBILKA
RODINA
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
MYSLÍM SI ČÍSLO
1

4*3

12

1

Otec mé maminky je můj ...

dědeček

1

12 + 9

21

1

Když k němu přičtu 7, dostanu 10.

3

2

5*5

25

2

Sestra mého otce je ...

moje teta

2

25 - 7

18

2

Když od něj odečtu 6, dostanu 19.

25

3

6*3

18

3

Maminka mé maminky je ...

moje babička

3

30 - 5

25

3

Když od něj odečtu 5 a přičtu 6, dostanu 9.

8

4

7*8

56

4

Syn mého strýce je ...

můj bratranec

4

26 + 24

50

4

Když k němu přičtu dvojnásobek čísla 3, dostanu 12.

6

5

8*8

64

5

Já jsem pro svého strýce a tetu ...

neteř/synovec

5

25 + 40 - 30

35

5

Když od něj odečtu trojnásobek čísla 5, dostanu 5.

20

Click to zoom
M
e
n
u