Geometriska figurer
Enhetsomvandlingar
Sant eller falskt?
Area
Algebraiska förenklingar

100

Den här figuren har 4 räta vinklar och 4 sidor som är lika långa
Vad är en kvadrat?

100

Så många centimeter går det på en meter
Vad är 100 cm?

100

På en radie går det två diametrar
Vad är falskt?

100

Så stor area har en kvadrat med sidan 5 cm
Vad är 25 cm2?

100

4x + 2x
Vad är 6x?

200

Den här figuren har en vinkelsumma som är 180 grader
Vad är en triangel?

200

Så många decimeter går det på 200 cm
Vad är 20 dm?

200

De fyra South Park-killarna heter Kyle, Stan, Cartman och Kenny
Vad är sant?

200

Så stor area har en rektangel med kortsidan 3 cm och långsidan 7 cm
Vad är 21 cm2

200

3x + 2y + 7x
Vad är 10x + 2y

300

Den är figuren har en mittpunkt och sträckan från mittpunkten och ut till figurens periferi är alltid lika lång...
Vad är en cirkel?

300

Så många mm går det på 0,5 cm
Vad är 5 mm?

300

10 upphöjt till 3 är 1000
Vad är sant?

300

Det här räknar man ut med r*r*pi
Vad är formeln för en cirkels area?

300

3 + 3x
Vad är 3 + 3x

400

Den här figuren har fyra sidor. Långsidorna är lika långa och kortsidorna är lika långa, men vinklarna behöver inte vara 90 grader.
Vad är ett parallellogram?

400

Så många dm2 går det på 2 m2
Vad är 200 dm2?

400

0,1x888 är större än 888/0,1
Vad är falskt?

400

Så stor area har en kvadrat med omkretsen 12m
Vad är 9 m2?

400

3(x+4)
Vad är 3x + 12?

500

Den här figuren är en regelbunden femhörning
Vad är en pentagon?

500

Så många m2 går det på 3 ha
Vad är 30 000 m2

500

Att dividera med 0,25 är samma sak som att multiplicera med 4
Vad är sant?

500

Så hög är en triangel med basen 5 cm och arean 10 cm2
Vad är 4 cm?

500

3a*5a
Vad är 15a2