Geometriska figurer
Enhetsomvandlingar
Sant eller falskt?
Area
Algebraiska förenklingar
100
Den här figuren har 4 räta vinklar och 4 sidor som är lika långa
Vad är en kvadrat?
100
Så många centimeter går det på en meter
Vad är 100 cm?
100
På en radie går det två diametrar
Vad är falskt?
100
Så stor area har en kvadrat med sidan 5 cm
Vad är 25 cm2?
100
4x + 2x
Vad är 6x?
200
Den här figuren har en vinkelsumma som är 180 grader
Vad är en triangel?
200
Så många decimeter går det på 200 cm
Vad är 20 dm?
200
De fyra South Park-killarna heter Kyle, Stan, Cartman och Kenny
Vad är sant?
200
Så stor area har en rektangel med kortsidan 3 cm och långsidan 7 cm
Vad är 21 cm2
200
3x + 2y + 7x
Vad är 10x + 2y
300
Den är figuren har en mittpunkt och sträckan från mittpunkten och ut till figurens periferi är alltid lika lång...
Vad är en cirkel?
300
Så många mm går det på 0,5 cm
Vad är 5 mm?
300
10 upphöjt till 3 är 1000
Vad är sant?
300
Det här räknar man ut med r*r*pi
Vad är formeln för en cirkels area?
300
3 + 3x
Vad är 3 + 3x
400
Den här figuren har fyra sidor. Långsidorna är lika långa och kortsidorna är lika långa, men vinklarna behöver inte vara 90 grader.
Vad är ett parallellogram?
400
Så många dm2 går det på 2 m2
Vad är 200 dm2?
400
0,1x888 är större än 888/0,1
Vad är falskt?
400
Så stor area har en kvadrat med omkretsen 12m
Vad är 9 m2?
400
3(x+4)
Vad är 3x + 12?
500
Den här figuren är en regelbunden femhörning
Vad är en pentagon?
500
Så många m2 går det på 3 ha
Vad är 30 000 m2
500
Att dividera med 0,25 är samma sak som att multiplicera med 4
Vad är sant?
500
Så hög är en triangel med basen 5 cm och arean 10 cm2
Vad är 4 cm?
500
3a*5a
Vad är 15a2
Click to zoom
M
e
n
u