Adolf Hitler
Den Store Depression
Versailles-traktaten
Kanslergadeforliget
Genforeningen
100

I hvilket land blev Hiter født og opvoksede?

Det Østrigske Kejserrige

100

Hvem var præsident under størstedelen af depressionen?

Franklin Delano Roosevelt

100

Hvilket år blev Versailles-trakten underskrevet?

1919, året efter krigsafslutningen

100

Hvam var statsminister under forliget?

Thorvald Stauning

100

Var det kongen eller statsministeren, som syntes, befolkningen skulle stemme om deres egen nationalitet?

Statsministeren (C. Th. Zahle)

200

Nævn to årsager for, hvor Tysklands befolkning blev så vilde med Hitler

Han lovede at genrejse det mægtige Tyskland

Han sagde hvad den ydmygede befolkning ville høre

Han opildnede til had mod alle andre end tyskerne

Han snakkede åbent om, at Tyskland var blevet behandlet uretfærdigt efter 1. verdenskrig


200

Hvor mange procent af amerikanerne blev arbejdsløse, som følge af krisen?

30%

200

Hvad var navnet på de tre central sejsherrer i 1. verdenskrig?

Woodrow Wilson (USA); David Lloyd George (Storbritannien); Georges Clemenceau (Frankrig)

200

Hvilke partier deltog i forliget?

Socialdemokratiet (S), Venstre (V), Radikale Venstre (R)

200

Hvilken demokratisk krise var et resultat af Genforeningsforhandlingerne? 

Påskekrisen

300

Hvad skete der da præsident Hindenburg døde i 1934?

Præsidentitlen blev slået sammen med rigskanslerembedet under titlen Fører

300

Hvad hed den række af reformer, som Roosevelt igangsatte, som følge af Børskrakket?

"The New Deal"

300

Nævn mindst to konsekvenser, som Versailles-traktaten medførte Tyskland

- Tyskland skulle betale en enorm krigsskadeerstatning

- Den tyske hær måtte have et maksimum på 100.000 mand

- De skulle afgive store landområder

- Deres flåde blev nedlagt

300

Hvad var de tre hovedområder i Steinckes socialreform?

1. Devaluere kronen

2. Lønforhøjelse

3. Forbedre fattiges rettigheder

300

Hvordan endte afstemningerne i de tre zoner?

1. zone: mange danske stemmer

2. zone: mange danske stemmer

3. zone få danske stemmer

400

Hvorfor besluttede England og Frankrig, endelig at erklære Tyskland krig?

Tyskland havde længe brudt aftaler med de to nationer, men disse fik endelig nok, da Hitler begyndte at invadere Polen

400

Hvilken fredsorganisation trak Hitler Tyskland ud af?

Folkeforbundet

400

Nævn fire lande som blev grundlagt, som følge af Tyskland og Østrigs nederlag?

Estland, Litauen, Letland, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Jugoslavien

400

Hvad skød forhandlingerne i gang?

De økonomiske problemer, som hærdede i hele Europa i 1930'erne. I 19032 var mere end 30% af danskerne arbejdsløse

400

Hvad har betydningen af de danske minoritetsgrupper i området ved Flensborg i dag?

Mange snakker dansk, der er et dansk-parti i Forbundsdagen, nogle skoler underviser i dansk osv.

500

I hvilken måned i 1939 erklærede England og Frankrig Tyskland krig?

September (d. 3. sept.)

500

Hvorfor hændte der et børskrak?

Det meste af den økonomiske optur var baseret på lånte penge.

500

Hvorfor var der uenigheder om hvad traktaten skulle indebære?

Frankrig og England var meget hævntørstige. Derimod var USA mere neutrale, og ønskede blot fred.

500
Hvorfor ville man devaluere mønten?

Landbrugsvarerne bliver billigere, og derfor kunne produkterne sendes til udlandet

500

Hvem var statsminister under Genforeningen i 1920?

Niels Neergaard

Click to zoom
M
e
n
u