Animals
Months
Numbers
Days of the Week
Colors
100

Apaehsos

100

Shaking Hands Moon

Anāmaehkatwan-Kēsoq    

100

2 x 5

metātah

100

Monday

kēs-anīh-anāmehaw kēsekat

100
It is Black

apīsīw

200

Awaehsaeh

200

Sucker Moon

Nama͞epen-Kēsoq    

200

20 - 3

metātah nohekan eneq

200

It is Friday

mesāhkataewa͞ew-kēsekat

200

It is Red

maehkīw

300

Kenew

300

Crusted Snow Moon

Wana͞ew-Kēsoq

300

47 - 1 + 4 

metātah nianan eneh 

300

Saturday

mānī-kēsekat

300

It is dark-colored, Blue

apa͞ehniw

400

Mos

400

Sugar Making Moon

Sūpomāhkwan-Kēsoq

400

8 - 2 x 6

naeqniw metātah naeqniw-enēh

400

It is Thursday

nīwokonakat

400

It is yellow, brown

osāwīw

500

Otaeqcia

500

Budding Moon

Pāhkwan-Kēsoq

500

50 x 0

kan ka͞ekōh

500

Sunday

anāmehaw-kēsekat

500

It is Green

askīpakiw

Click to zoom
M
e
n
u