Talento
Hilig
Kasanayan
100

Talento na may kinalaman sa numero o datos.

a. Visual/Spatial

b. Verbal/Linguistic

c. Logical/Mathematical

d. Naturalist

c. Logical/Mathematical 

100

Mga taong mas nasisiyahan sa pagbuo ng mga bagay gamit ang malikhaing kamay o gamit ang mga kasangkapan.

a. Realistic

b. Artistic

c. Investigative

d. Enterprising

a. Realistic

100

Nakikipagtulunga at nakikisama sa iba.

a. Data Skills

b. Things Skills

c. People Skills

d. Idea Skills

c. People Skills

200

Ang katalinuhan ay nakabase sa galing ng mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang kaisipan sa papamigatan ng pasalita.

a. Visual/Spatial

b. Verbal/Linguistic

c. Logical/Mathematical

d. Naturalist

a. Verbal/ Linguistic 

200

Mga taong mapanghikayat, mahusay mangumbinsi ng iba.

a. Realistic

b. Artistic

c. Investigative

d. Enterprising

d. Enterprising

200

nagpapaandar, nagpapanatili o nagbubuo ng mga makina.

a. Data Skills

b. Things Skills

c. People Skills

d. Idea Skills

b. Things Skills

300

May kaugnayan sa katalinuhan pagdating sa musika.

a. Musical/Rhythmic

b. Bodily/Kinesthetic

c. Interpersonal

d. Intrapersonal

a. Musical/ Rhythmic

300

Mga taong gusto ay malaya at malikhain, mataas at malawak ang imahinasyon.

a. Realistic

b. Artistic

c. Investigative

d. Enterprising

b. artistic

300

Humahawak ng dokumento, datos, bilang, naglilista o nag-aayos ng mga files at inoorganisa ito.

a. Data Skills

b. Things Skills

c. People Skills

d. Idea Skills

a. Data Skills

400

Pagkilala ng isang tao sa kanyang sarili.

a. Musical/Rhythmic

b. Bodily/Kinesthetic

c. Interpersonal

d. Intrapersonal


d. Intrapersonal

400

Mga taong gustong magtrabaho mag-isa kaysa gumawa kasama ang iba.

a. Realistic

b. Artistic

c. Investigative

d. Enterprising

c. Investigative

400

Lumulutas ng mga mahihirap at teknikal na bagay at nagpapahayag ng mga saloobin at damdain sa malikhaing paraan.

a. Data Skills

b. Things Skills

c. People Skills

d. Idea Skills

d, Idea Skills

500

isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangang tuklasin dahil ito ang magsisilbing batayan sa pagpili ng tamang track sa SHS.

TALENTO

500

Nasasalamin ito sa mga paboritong gawain na nagpapasiya sa iyo dahil ito ang gusto mong gawin.

Hilig/ Interes

500

Mga bagay na kung saan ka mas magaling o mahusay ka.


Kasanayan/ SKills

M
e
n
u