Columbus
Andre opdgelsesrejser mv.
Cortés og Pizarro
100
Hvorfor førte Columbus to logbøger på sejladsen til Amerika
Fordi den ene var falsk. Den falske viste han søfolkene, der blev mere rolige over at vide, at de ikke var så langt fra Spanien (som de reelt var).
100
Hvor mange af Magelleans 5 skibe nåede tilbage til Spanien?
1
100
Hvilket rige erobrede Cortés?
Aztekerriget
200
Fra hvis (person) kort havde Columbus især sine oplysninger?
Toscanelli (1474 - kortet eksisterer ikke i dag og blev heller ikke kopieret i samtiden. Ud fra det Toscanelli skrev har man dog forsøgt at rekonsturere det).
200
Hvem sejlede som den første rundt om Sydamerikas sydspids?
Magellean
200
Azterriget lå i det nuværende....?(land)
Mexico
300
Hvorfor henvendte Columbus sig til den spanske dronning?
For at finansiere en opdagelsesrejse mod vest. Den portugisiske konge havde især efter Diaz' sejlads rundt om Kap det gode håb ikke tiltro til, at man kunne finde Indien ved at sejle mod vest.
300
Hvem er kontinentet Amerika opkaldt efter?
Amerigo Vespucci (fremsatte i 1502 påstanden om, at det var et helt nyt fastland, som man havde fundet).
300
Hvor lå inkariget? (i hvilke to nuværende lande)
Peru og Chile
400
Hvilket årstal præcist fandt Columbus Amerika (eller nærmere De vestindiske øer)
1492
400
Hvorfor var opdagelsen af Amerika problematisk i forhold til biblens historie om Noas sønner og verdensdele?
Fordi ingen af sønnerne drog til Amerika. Amerika og dets folk blev ikke omtalt.
400
Hvilket rige erobrede Pizarro
Inkariget
500
I modsætning til hvad han selv troede, hvad fandt Columbus aldrig
Indien
500
Hvad opdagede Balboa på den anden side af Panamas urskov?
Stillehavet
500
Hvad gjorde Pizarro ved Atahualpa, da de mødtes?
Han tog ham til fange og forlangte en kæmpe løsesum i guld. Han fik løsesummen og dræbte Atahualpa alligevel...
M
e
n
u