Fra Afrika til Amerika
Forskelligt
100
Hvad var problemet med indianerne og arbejde? Og hvordan løste kolonisterne dette problem på længere sigt?
Indianerne var svagelige og døde let. For at løse dette begyndte man at transportere slaver til Amerika
100
Hvad kaldtes den handel, hvor europæerne transporterede billigt klæde, glasperler, våben og spiritus til Afrika, hvor man solgte tingene for slaver, hvorefter man sejlede til Amerika med slaverne og lastede skibene op med bomuld, sukker og Rom - og så sejlede tilbage til Europa
3-kants handel
200
Hvornår blev slavehandel (officielt) forbudt?
1814 (reelt først langt senere)
200
Hvad betyder at være eurocentrisk (eurocentrisme)
At måle alting efter egen europæiske målestok (og derigennem forherlige egen værdiopfattelse)
300
Hvorfor faldt befolkningstallet i Afrika i samme periode som slavehandlen?
Fordi nye afgrøder (som fx kartofler og majs) kom til Afrika, hvilket betød lidt bedre levevilkår og dermed mindre børnedødelighed
300
Hvad er ifølge forfatteren til teksten noget sludder mht Østen og krudt?
At det kun blev brugt til fyrværkeri.(dette passer ikke, idet man kender til militær anvendelse af krudt helt tilbage til 1200-tallets japan)
400
Det var ikke bare slaver som kom til Amerika. Det gjorde fattige europæiske kolonister også. Hvad var "prisen" for at få betalt denne rejse?
De skulle arbejde typisk 3-7 år gratis (på næsten samme vilkår som slaverne)
400
Hvad fik Roderigo Vivero i gave, efter at han i 1610 led skibbrud i Japan?
En junke (et skib som han sejlede over stillehavet med)
500
Hvor mange slaver sådan ca. blev ført til Amerika i 1700-tallet?
7-8 mio.
500
Hvad er forfatterens pointe i forhold til psykologiske, politiske og teknologiske forklaringer på opdagelserne?
At forklaringen på opdagelserne er mindst ligeså meget politiske og psykologiske som teknologiske. (Kina havde fx mindst lige så meget teknologi)
M
e
n
u