Mulla koostis
Muldade teke ja areng
Mullaorganismid
Aineringe ja mulla osa kooslustes
Mullakaeve ja vee liikumine mullas
100
Mis on muld?
Muld on maakoore pindmine kobe kiht.What is
100
Kuidas muld tekib?
Maapinna kivimid murenevad pideva õhutemperatuuri, tuulte, muutuvate veeolude ja inimtegevuste tõttu. Sinna asuvad elama mikroorganismid ja rohelised taimed ning nende elutegevuse tagajärjel kujuneb muld.
100
Nimeta mullas elavaid, silmale nähtamatuid organisme.
Bakterid, vetikad, seened ja ainuraksed loomad.
100
Millistest osadest koosneb aineringe?
tootjad, tarbijad, lagundajad
100
Miks on Eesti erinevates osades mulla koostis erinev?
See on tingitud kivimitest, mille murenemine on olnud mullatekke aluseks. samuti liiva ja savi vahekord mullas, mulla huumuse sisaldus ja veeolud.
200
Millest muld koosneb?
Mulla koostisosad on kivid, kruus, liiv, savi, huumus, organismide kõdunevad jäänused, mullaorganismid, vesi ja õhk.
200
Millest valmistavad rohelised taimed orgaanilisi aineid?
Veest ja süsihappegaasist.
200
Nimeta vihmaussi tähtsus mullale.
Nende liikumine kobestab ja segab mulda. taimede juured, vesi ja õhk pääsevad sügavamale pinnasesse. Mulla hapnikusisaldus suureneb.
200
Kes on tootjad? Tarbijad? Lagundajad?Too näide.
Tootjad on näiteks taimed. Tarbijad on taimetoidulised loomad. Loomtoidulised tarbijad söövad taimtoidulisi loomi. Lagundajad on bakterid ja seened.
200
Mille moodustab mullahorisontide järjekord?
Mullahorisontide järjekord moodustab mullaprofiili.
300
Mis muudab mulla kobedaks?
Mulla muudab kobedaks selle osakeste vahel olev õhk.
300
Mida omastavad taimed mullast?
Taimed omastavad mullast vees lahustunud mineraalaineid.
300
Iseloomusta muti kehaehitust.
Ruljas keha, kooniline pea, labidataolised esikäpad võimaldavad mullas liikuda;lühike karv, kõrvalestad puuduvad. Kõrvaavasid ja suud katab nahakurd.
300
Milleks lagundatakse surnud organismid?
Mullaorganismid lagundavad surnud organismid mineraalaineteks, veeks ja süsihappegaasiks.
300
Mis on huumushorisont?
Huumushorisont on mulla ülemist osa hõlmav huumust sisaldav tumepruun või must kiht.
400
Millest tekib mulla mineraalne osa?
Mulla mineraalne osa tekib kivimitest.
400
Milleks laguneb huumus?
Huumus laguneb mineraalaineteks, veeks ja süsihappegaasiks.
400
Kui kaua elab maipõrnika vastne ja millest ta toitub?
Maipõrnika vastne elab 3-4 aastat mullas ja toitub taimede juurtest.
400
Kes kasutavad lagunemise tulemusena tekkinud mineraalaineid, vett ja süsihappegaasi?
Mullas kasvavad taimed.
400
Kuidas liigub vesi mullasõmerate vahelistes suurtes poorides?
Vesi liigub mullasõmerate vahelistes suurtes poorides raskusjõu mõjul sügavale.
500
Mis on huumus ja kuidas see tekib?
Huumus on mulla pealmistes kihtides paiknev viljakas ja tume aine. Tekib varisenud lehtedest, taimejäänustest ja hukkunud loomadest, mille lagunemist põhjustavad mullas elavad bakterid, seened ja teised mullaorganismid.
500
Nimeta orgaanilise aine ringkäik looduses.
Veest ja süsihappegaasist valmistavad rohelised taimed orgaanilisi aineid.- Orgaanilised ained satuvad mulda. - Tekib huumus.- Huumus laguneb mineraalaineteks, veeks ja süsihappegaasiks. - Taimed omastavad vees lahustunud mineraalained.
500
Mis sarnasus on mutil ja sitasitikal? Tutvusta sitasitika tegevust lühidalt.
Mutil ja sitasitikal on labidataolised jalad. Sitasitikas kaevab nende jalgadega kuni 30 cm sügavuse uru, täidab loomasõnnikuga, mis on toiduks tema vastsetele.
500
Kes oli see maailmakuulus teadlane, kes kirjutas 1881. a. vihmausside kohta järgmist:"On kaheldav, kas on olemas teisi elusolendeid, kes on maailma ajaloos nii tähtsat rolli mänginud."
Charles Darwin
500
Missugused mullad on taimede kasvamiseks kõige soodsamad?
Liivsavimullad-sest nendes on kuni pool mulla tahkest osast savi, ülejäänud on liiv. Suurema savisisalduse tõttu on poorid veelgi väiksemad. Nendes muldades on parajalt niiskust, õhku ja toitaineid.
M
e
n
u