MÕISTED
MULLA KOOSTIS
MULLAORGANISMID
MULLAELUSTIK TALVEL
VARIA
100
Mis on muld?
maakoore pindmine kobe kiht, mis on tekkinud orgaaniliste ja mineraalainete segunemisel
100
Mis on mullasõmerad?
Huumusest ja mineraalainetest moodustunud mullaosakesed
100
Mis tähtsus on bakteritel ja seentel?
Nad lagundavad taime ja loomajäänuseid
100
Kuidas üheaastased taimed talve üle elavad?
seemnetena
100
Mis suunas saab vesi mullas liikuda?
ülevalt alla ja alt ülesse
200
Mis on murenemine?
Kivimite purunemine väliskeskkonna mõjul
200
Seleta mõiste- mullaõhk.
Mullas olev õhk
200
Nimeta 2 looma, kes kobestavad mulda?
Vihmauss ja mutt
200
Kuidas mitmeaastased taimed talve üle elavad?
Koguvad varuained sibulasse, mugulasse, risoomi
200
Millest sõltub vee liikumine mullas?
mulla koostisest
300
Mis on huumus?
Orgaaniline aine, mis on tekkinud elusaine lagunemisel mullas
300
Mida näitab mullaviljakus?
Mulla võimet varustada taime vee, toitainete ja hapnikuga
300
Mis on taimejuure ülesanded?
kinnitumiseks, toitainete ja veega varustamine
300
Mis juhtub talvel putukatega?
Putukad tarduvad, elavad talve üle nukkude või munadena
300
Tänu millele saab vesi liikuda altpoolt üles?
Kapillaarsusele
400
Mis on orgaaniline aine?
elusloodusest pärinev aine
400
Millest koosneb muld?
45% mineraalained, 25% vett, 25% õhku, 5% orgaanilisi aineid.
400
Milleks kasutavad hiired mulda?
uru rajamiseks
400
Mida sööb talvel mutt?
vihmausse
400
Miks on liivmullad sageli kuivad?
Liiv laseb vett läbi
500
Mis on mineraalaine?
Kivimite murenemisel mulda sattunud aine
500
Kuidas nimetatakse mullakihte?
Mullahorisontideks
500
Nimeta 5 mullaorganismi.
500
Nimeta 5 looma, kes peituvad talvel mullas, kuid on puhkeolekus.
Tigu, ämblik, rästik, liblikad mardikad, bakterid, seened, ussikesed
500
Nimeta 5 põhjust, miks muld on tähtis elusorganismidele- nii taimedele kui loomadele
Taimedele kinnituskohaks,seemnete idanemiseks, taimedele peidukoht, mullaorganismide elupaik, organismide varjupaik
M
e
n
u