Muusika väljendusvahendid
Orkester
Koor
Dirigent

100

Kas Tõnu Kaljuste on sündinud 1953?

Mis on õige

200

Kus keelest,see sõna tuleb?   Dirigēre

Mis on ladina keelest

300

Nimeta kolm tuntumat dirigenti.

Kes on Neeme Järvi,Eri Klas,Tõnu Kaljuste.

400

Juhatades on dirigendil ees......

Mis on partituur.

500

Millal on Eri Klas sündinud 19..

Mis on 1939.