Muusika väliendus vahendid
Koor
Orkester
Dirikent

100

Puhkpilliorkester kasutusel olevate pillide nimed on

Mis on Puupuhkpillid, vaskpuhkpillid,löökpillid,rahvapillid

200

Eesti esimesed orkestris olid

Mis on puhkpilliorkestrid

400

Eesti esimene sümfooniaorkester asutati mis aastal

Mis on aasta 1900

500

Sümfooniaorkestri on kasutusel mis pillid

Keelpillikvartett,puupuhkpillid,vaskpuhkpillid ja löökpillid