Muusika Väljendusvahendid
Koor
Orkester
Dirigent

100

Rütm

Mis on helide korrastatud järgnemine

200

Tempo

Mis on heliteose estamise kiirus

300

Harmoonia

Mis on kooskõla

400

Dünaamika

Mis on muusikapala kõlatugevus ja selle muutumine 

500

Muusika väljendusvahendid

Mis on kõik see millest muusika koosneb