Väliendusvahendid
Koor
Orkester
Dirigent

100

Harmoonia

Mis on kooskõla

200

Rütm

Mis on helivältuste korrastatud järgmine

300

Tämber

Mis on kõlavärv

400

Meloodia

Mis on ühehäälne erineva kõrguse ja vältusega helide järgnevus

500

Dünaamika

Mis on muusikapala kõlatugevus ja selle muutmine