Muusika väljendusvahend
Koor
Orgester,dirigent

100

Rütm

Mis on helivältusete korrastatud jägnemine.

200

Tämber

Mis on kõlavärv

300

Tempo

Mis on heliteose esitamise kiirus.

400

Dünaamika

Mis on muusikapala kõlatugevus ja selle muutumine.

500

Muusika väljendusvahendid

Mis on tämber,meloodia,dünaamika,tempo,rütm ning harmoonia.