Väljendusvahendid
Koor
Orkester
Dirikent

100

Kooskõla

Mis on harmoonia?

200

Tämber

Mis on kõlavärv?

300

Dünaamika

Mis on kõlatugevus ja selle muutumine?


400

Tempo

Mis on pala esitamise kiirus?

500

Ühehäälne erineva kõrguse ja vältusega helide järgnevus

Mis on meloodia?