väljendusvahendid
Koor
Orkester
Dirigent

100

Meeskooris laulavad

Kes on mehed

200

Mudilaskoor mitmehäälsed laulud

Mis on 1-2

300

Esimesed laulukoorid hakkasid Eestis kujunema

Mis on 19.saj algus

400

Linnadesse jõudis koorikultuur alles

Mis on 19.saj teisel poolel

500

Koore liigitatakse selle järgi

Mis on vanus,soo ja lauljate arv