Väljendusvahendid
Koor
Orkester
Dirigent

100

Lastekooris osalevad lapsed.

Kes on 5.-9. Klassi tüdrukud ja poisid.


200

Mudilaskooris osalevad lapsed.

Kes on 1.-4. klassi tüdrukud ja poisid.

300

Poistekooris osalevad lapsed.

Kes on poisid 1. klassist kuni häälemurdeni

400

Neidudekooris osalevad inimesed

Kes on gümmnaasiumiklasside tütarlapsed

500

Kammerkooris osalevad inimesed

Kes on mehed ja naised