Väljendusvahendid
Koor
Orkester
Dirigent

100

harmoonia on  helide kooskõla ehk akordide ja nende järgnevusi.

Mis on harmoonia?

200

Tämber on kõlavärv.

Mis on tämber?

300

Meloodia on ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte, mis koosneb erineva kõrguse ja vältusega helidest.

Mis on meloodia?

400

Dünaamika on muusika kõlategevus ja selle muutus.

Mis on dünaamika?

500

Tempo on heliteose esitamise kiirus.

Mis on tempo?