Väljendusvahendid
Koor
Orkester
Dirigent
100

harmoonia on  helide kooskõla ehk akordide ja nende järgnevusi.

Mis on harmoonia?

100

Mudilaskooris laulavad koolieelikud.

Kes laulavad mudilaskooris?

100

ERSO tähendab Eesti Riiklikut Sümfooniaorkestrit.

Mis tähendab ERSO?

200

Tämber on kõlavärv.

Mis on tämber?

200

Poistekooris laulavad noormehed ja poisid.

Kes laulavad poistekooris?

300

Meloodia on ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte, mis koosneb erineva kõrguse ja vältusega helidest.

Mis on meloodia?

300

Naiskooris laulavad ainult tüdrukud.

Kes laulavad naiskooris?

400

Dünaamika on muusika kõlategevus ja selle muutus.

Mis on dünaamika?

400


Meeskooris laulavad ainult mehed.

Kes laulavad meeskooris?

500

Tempo on heliteose esitamise kiirus.

Mis on tempo?

500

Neid on kaheksa liiki.

Mitu liike on koore?

Click to zoom
M
e
n
u