Shopping
Personal qualities
Phrases about relationship
Grammar
Words from inside reading
100

Deals

O'zaro kelishuv

100

Stingy

Baxil, qizg'anchiq , o'zini o'ylaydigan

100

Grow up together

Birga katta bo'lish, ko'p yoshlikdagi xotiralar va o'xshashliklarning bo'lishi. 


Extra question - can you tell the meaning of *Have a lot in common with somebody*

100

Present simple va present continious

I think you know it

100

Substitude

O'rnini bosuvchi

200

Purchases

Xaridlar

200
Nosy

Hamma narsaga aralashadigan

200

Fall out with somebody

Kimdir bilan baxslashish va aloqani to'xtatib qo'yish

200

A bit, really, so ma'nolari va ishlatilishi

I myself explain


200

Revolutionize 

o'zgarish kiritish orqali yaxshilaman zamonaviylashtirmoq

300

Discount

Chegirma.

Bu narsalar 50% chegirmada- translate into english

300

Sociable

Kirishimli

300

be in touch with somebody

Kim bilandir aloqada bo'lish

300

Do+ Verb kelsa nima ma'noni anglatadi.

I do hate learning math


Urg'u berib ohangni kuchaytiradi

300

Primary

main ya'ni asosiy


400

Special offers

Maxsus takliflar- xaridorlarni ko'proq sotib olishga undash uchun arzonroq narxda sotilayotgan naarsalar

400

Self-assured

o'ziga ishongan

400

Take after somebody

Kimgadir xarakter va tashqi ko'rinish jihatidan o'xshash

400

Present perfect and its usage

Yangilik aytganimizda

Yaqinda sodir bo;lgan ish harakatlar

Result

400

Alter

Change something


500

Bargain 

Chegirmadagi mahsulot

500

Blunt

Dangal aytadigan

Ochig'ini aytganda - translate into english

500

Look up to somebody

Kimnidir xurmat qilish

500

Can u explain stative verbs

Stative verbs usually express our emotions, feelings and thoughts, verbs that are connected with our brain


500

Subsequent

Keyingi

M
e
n
u