Dialekter
Dialekter 2
Verb nynorsk
Spørjeord på nynorsk
Norsk mix
100

Eksempler på personlig pronomen i dialektene er:

Jeg, eg, Æ, I, E, ÆI, JE

100

Hva sier en Singsåsbygg når han/ hun skal si "jeg"

"Je"

100

Hva er de 4 verbtidene?

Infinitiv- Presens- preteritum- presens perfektum

100

Oversett ordet "hva" til nynorsk

Kva

100

Nynorskens "far?"

Ivar Aasen

200

Gi eksempler på en rulle- r

Tunga ruller

200

Hva sier en budaling når han/ hun skal si "Vi"

"Me"

200

Gi 3 kjennetegn på et sterkt verb

Ingen ending i presens, ingen ending i preteritum og ofte omlyd (Vokalskifte)

200

Oversett "hvem" til nynorsk

Kven

200

Hva mener vi med skjønnlitterære tekster?

Oppdikta, fiksjon.

300

I Trøndelag og nordover sier vi f.eks. ei kak, eller å kast. Dette er eksempler på målmerket vi kaller ...... 

Apokope

300

Gi eksempler på det vi kaller palatalisering

Eks: En hainnjhoinnj i bainnj.

300

Hva er en vokal?

Bokstavene a, e i, o u, y æ, ø, å

300

Oversett "hvordan" til nynorsk

Korleis

300

Gi eksempler på skjønnlitterære tekster.

Roman, novelle, fortelling, dikt, eventyr, sagn

400

På Sørlandet sier de f.eks "blødkage" Dette kalles for.........

Bløte konsonanter

400

Forklar hvorfor vi har dialekter i Norge?

Lite kontakt mellom stedene i Norge før. Ulike språk utviklet seg på forskjellige steder. Topografien i Norge gjorde til at det ble naturlige barrierer mellom stedene.

400

Hvilke av disse tre verbene er et sterkt verb: 

å lese

å lære

å drøyme

Å lese

400

Oversett denne setningen til nynorsk: "Hvorfor kommer du ikke i kveld?"

"Kvifor kjem du ikkje i kveld?"

400

Gi eksempler på sakprosatekster

Rapport, leserinnlegg, oppskrift, artikkel, intervju, fagbøker, debattartikkel

500

Vi kan dele dialekt- Norge inn i 4 hovedområder. Hva kaller vi disse? 

Nordnorsk, trøndersk, vestnorsk og østnorsk.

500

Hva tror dere vil skje med dialektene i framtida?

Sannsynligvis mer og mer lik, i og med at vi har mer infrastruktur i dag. Vi reiser mer, flytter mer osv.  

500

Bøy verbet å le

å le, ler lo, har ledd

500

Oversett "hvilken" til nynorsk

Kva for ein

Kva for eit

Kva for ei

500

Når vi skal skrive en argumenterende tekst bruker i ofte virkemidler som kalles "ETOS", "LOGOS" og "PATOS". Hva betyr de tre ordene?

Etos: Troverdighet, stoler på, tillit til avsenderen

Patos: Følelser, spiller på publikum sine føleleser

Logos: Fornuft, fremstå fornuftig, velbegrunnede argumenter.

Click to zoom
M
e
n
u